Organizácia rezortu chce jednoduchší prístup škôl na trh

07.11.2016
Škola a rodina

Štátny inštitút odborného vzdelávania na všetkých stredných odborných školách spúšťa prieskum, v rámci ktorého mapuje záujem škôl zúčastniť sa dodávania procesov zvýhodnených verejných obstarávaní. Výsledkom má byť jednoduchší prístup škôl na trh.

Do praxe tak chcú priniesť možnosti, ktoré majú školy v rámci výnimky zo zákona o verejnom obstarávaní. Ide o dodanie tovaru, stavebné práce alebo poskytnutie služby, ktorých odberateľom je verejný obstarávateľ a dodávateľom stredná odborná škola. Tovar, stavebné práce alebo služby musia byť zabezpečované žiakmi strednej odbornej školy v rámci praktického vyučovania. Uviedol to riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Michal Bartók.
Ambíciou inštitútu je vytvoriť webový portál www. skolaprevas.sk. Ako informoval manažér publicity Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Michal Kaliňák, obsahovať bude zoznam stredných odborných škôl, ktorých žiaci už dnes svojimi zručnosťami môžu konkurovať firmám poskytujúcim svoje tovary a služby. Na základe informácií z prieskumu bude ŠIOV ďalej komunikovať so školami, ktoré prejavia záujem aktívne ponúkať svoje tovary a služby. "Záverom bude zverejnenie širokej palety a pestrej ponuky produktov stredných odborných škôl na našom portáli, čo im vytvorí nové vyhliadky na rast a prosperitu,“ uzatvára Bartók. 
Výnimka zo zákona o verejnom obstarávaní vytvára možnosti podpory viaczdrojového financovania stredoškolského odborného vzdelávania a zároveň umožňuje získavanie praxe pre žiakov stredných odborných škôl počas ich praktického vyučovania v školách. Aktivitu uskutočňujú vďaka podpore projektu Podporme remeslá, ktorý financujú v rámci Švajčiarskeho finančného mechanizmu. 
Zber údajov zo škôl zabezpečujú regionálni pracovníci Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Záujem stredných odborných škôl o túto formu spolupráce ako aj ich postoje plánujú vyhodnotiť do konca novembra.

Zdroj: Spravodajstvo SITA

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte