Prijímačky na stredné školy budú

06.04.2021
Škola a rodina

Zákonní zástupcovia žiakov končiacich základnú školu majú čas vyplniť prihlášky na stredné školy už len do 8. apríla. 

Žiaci tak môžu plynule prejsť na stredné školy a dokončiť povinnú 10–ročnú školskú dochádzku. Odovzdať možno najviac štyri prihlášky, pričom najviac dve môžu byť na odbory, v ktorých sú súčasťou prijímacieho konania talentové skúšky, a najviac dve na odbory, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych zručností. Zákonný zástupca ich má odoslať riaditeľovi základnej školy, ktorý ich do 16. apríla overí svojím podpisom alebo elektronicky a pošle na príslušnú strednú školu. „Prihlášky možno odovzdať elektronicky cez školský informačný systém alebo v papierovej forme na tlačivách, ktoré zverejnilo ministerstvo. Papierové prihlášky musia byť podpísané zákonným zástupcom žiaka,“ vysvetľuje riaditeľka odboru predprimárneho vzdelávania a základných škôl rezortu školstva Anna Chlupíková na sociálnej sieti.

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti študovať daný odbor treba priložiť k prihláške na odbory s osobitými predpokladmi, ktoré sú uvedené v usmernení ministra školstva, zverejnenom na webe rezortu.
Tiež ho vyžadujú odbory na stredných športových školách a potrebujú ho aj žiaci so zdravotným znevýhodnením. Výchovný poradca základnej školy môže podľa Chlupíkovej na žiadosť rodiča alebo strednej školy k prihláške priložiť aj kópiu vysvedčenia, najmä ak bol žiak z niektorého predmetu hodnotený slovne.
Zákonní zástupcovia dieťaťa dostanú od strednej školy potvrdenie o doručení prihlášky, prípadne pozvánku na prijímacie konanie. „Zákonní zástupcovia by si mali dať pozor na to, že si sami určujú termíny prijímacieho konania v študijných odboroch bez talentových skúšok aj s nimi. Keďže možno podať dve prihlášky, zákonný zástupca určuje, na ktorú školu dieťa pôjde v prvom termíne prijímacích pohovorov a na ktorú v druhom,“ radí generálna riaditeľka sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania Viera Babišová.

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Kľúčové slová

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte