Skoncujme s podpriemernou čitateľskou gramotnosťou detí na Slovensku!

26.03.2018
Škola a rodina

Čitateľská gramotnosť štvrtákov na Slovensku sa zlepšuje, stále je však pod priemerom OECD. Taký bol záver ostatného medzinárodného testovania PIRLS. Slovenskí 15-roční žiaci zaostávajú v čitateľskej gramotnosti. Taký bol zase výsledok štúdie PISA 2015. V tejto nelichotivej situácii sa RAABE Slovensko rozhodlo v spolupráci s RTVS priniesť na trh jedinečný materiál na rozvoj čitateľskej gramotnosti pre žiakov na druhom stupni ZŠ.

PIRLS fakty:

  • Slovenskí štvrtáci v testovaní čitateľskej gramotnosti PIRLS 2016 v porovnaní s priemerom 24 zúčastnených krajín Európskej únie (540 bodov) zaostali o päť bodov.
  • Porovnateľný výsledok ako slovenskí školáci zaznamenali aj žiaci z Rakúska, Nemecka, Izraela či Portugalska.
  • Z výskumu vyplynulo, že takmer pätina štvrtákov (19 %) dosahuje iba nízku úroveň gramotnosti. 
  • Bodový zisk žiakov z ekonomicky slabších za päť rokov rapídne poklesol zo 466 na 397 bodov, čo predstavuje najhorší výkon spomedzi krajín EÚ a OECD. 

 

PISA fakty:

  • V medzinárodnom testovaní PISA dosiahli 15-roční slovenskí žiaci podpriemerné výsledky. Ich priemerný výkon v tímovom riešení problémov bol 463 bodov.
  • Porovnateľný výkon ako slovenskí žiaci dosiahli Izraelčania, Gréci a Čiľania. 
  • Nižší výsledok ako Slovensko dosiahlo Mexiko a Turecko. 
  • V porovnaní s testovaním PISA z roku 2012 slovenskí žiaci zaznamenali pokles výkonu o 25 bodov.

ČO s tým?

Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko v kooperácii s RTVS vydali v týchto dňoch jedinečný titul, ktorého predlohou je zábavno-súťažná relácia RTVS pre deti – DAJ SI ČAS. Brožúra s rovnomenným názvom DAJ SI ČAS prináša mladým v súlade s obsahom televíznej relácie množstvo krížoviek, tajničiek, osemsmeroviek, slovných rébusov, jazykolamov, ale aj testy, logické hádanky, komixy, úlohy na postreh a pozornosť. „Prvotným cieľom je podporiť rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov na druhom stupni základných škôl. Naučí žiakov vyhľadávať a interpretovať informácie, skúmať a hodnotiť obsah textu. Uvedomujeme si a výsledky prieskumov to najlepšie dokazujú, že mladí dnes nečítajú. Ak chceme, aby siahli po knihe, musíme im ju podať v atraktívnom obale a so zaujímavým obsahom. Tieto dve podmienky boli pre nás kľúčové pri tvorbe materiálu. Výsledkom je, že im dnes vieme ponúknuť pútavý, hravý obsah v modernom dizajne, ktorý je navyše poučný“ predstavila novinku Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka RAABE Slovensko.

Témy scenára televíznej relácie korešpondujú s obsahom učebníc DEJEPISU pre 2. stupeň ZŠ. „Tak, ako v relácii, ani v našej brožúre však nejde len o znalosti z histórie, ale aj o zručnosti, fantáziu, pohotovosť... Veríme, že vďaka brožúre si viacerí mladí budú môcť pripomenúť svoje účinkovanie v televíznej relácii a touto cestou nenásilnou formou prispejeme predovšetkým k rozvoju ich čitateľskej gramotnosti,“ povedala Mira Schrimpelová Bianchi.

 

RAABE a RTVS pripravujú na vydanie aj ďalšie tri pokračovania brožúry:

• DAJ SI ČAS II. – Z histórie spoločnosti

• DAJ SI ČAS III. – Z histórie kontinentov I. (Afrika, Antarktída/Arktída, Ázia, Austrália) 

• DAJ SI ČAS IV. – Z histórie kontinentov II. (Európa, Južná a Severná Amerika)

 

Využiteľnosť na vyučovaní? ÁNO!

Populárno-náučná brožúra je so svojimi takmer 150 stranami využiteľná na hodinách slovenského jazyka a literatúry, ale aj dejepisu, geografie, výtvarnej výchovy a matematiky. Je ideálna na rozvíjanie medzipredmetových vzťahov. Obsah je pripravený v súlade s rozvojom čitateľskej gramotnosti podľa iŠVP pre základné školy.

Rovnako však nájde svoje uplatnenie aj vo voľno-časových aktivitách mladej generácie. 

 

DAJ SI ČAS I.
... ČÍTAJ / PRACUJ S TEXTOM / POROZUMEJ...

Formát: A4

Počet strán: 148

 

Viac o brožúre sa dozviete TU.

Prelistujte si ukážku spracovania brožúry TU.

 

 

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte