Výsledky externej časti maturitnej skúšky

16.05.2017
Škola a rodina

V dňoch 14. – 17. marca 2017 sa konal riadny termín maturitnej skúšky pre 39 587 žiakov stredných škôl. Na náhradnom termíne, ktorý sa konal 4. – 6. apríla 2017, sa zúčastnilo 83 žiakov. Na testovaní sa zúčastnilo aj 1 592 žiakov so zdravotným znevýhodnením (4,0 % zo všetkých zúčastnených žiakov).

Do externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa v tomto školskom roku zapojilo 702 stredných škôl, z toho bolo 631 s vyučovacím jazykom slovenským, 42 s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, 28 s vyučovacím jazykom maďarským a 1 škola s vyučovacím jazykom ukrajinským. 

Elektronická forma maturitnej skúšky sa konala na školách, ktoré prejavili záujem o takúto formu testovania (110 škôl) a zúčastnilo sa na nej 2 151 žiakov. Elektronická maturita sa uskutočnila z predmetov slovenský jazyk a literatúra (4,8 % maturantov predmetu), maďarský jazyk a literatúra (3,8 % maturantov predmetu), slovenský jazyk a slovenská literatúra (1,9 % maturantov predmetu) a matematika (15,3 % maturantov predmetu).
Žiaci písomne maturovali z dvoch častí: z externej časti maturitnej skúšky, ktorú predstavoval centrálne zadávaný a zároveň centrálne vyhodnocovaný test, a z písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, ktorú predstavovala slohová písomná práca na danú tému (vyučovacie jazyky) alebo písomná práca na štruktúrované zadanie (cudzie jazyky). Výsledné hodnotenia týchto častí maturitnej skúšky sa uvádzajú v percentách úspešnosti a v prípade externej časti maturitnej skúšky aj v percentile. Témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky boli centrálne zadávané, práce žiakov vyhodnocovali učitelia na základe jednotných hodnotiacich pokynov a kritérií vypracovaných NÚCEM-om. Ak si žiak zvolil matematiku ako maturitný predmet, písomne maturoval iba z externej časti maturitnej skúšky.

Žiaci písali externú časť maturitnej skúšky z vyučovacích jazykov, a to z predmetov slovenský jazyk a literatúra (36 806 žiakov), na školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín aj z predmetov maďarský jazyk a literatúra (1 703 žiakov), slovenský jazyk a slovenská literatúra (1 708 žiakov) a ukrajinský jazyk a literatúra (39 žiakov). Každý žiak povinne maturoval z jedného cudzieho jazyka, na výber boli anglický jazyk, nemecký, ruský, francúzsky, španielsky a taliansky jazyk. Žiaci gymnázií povinne maturovali z cudzieho jazyka na vyššej úrovni obťažnosti, úrovni B2. Žiaci stredných odborných škôl a konzervatórií si mohli vybrať medzi úrovňami B1 (nižšia) a B2 (vyššia úroveň). Žiaci bilingválnych stredných škôl, ktoré nemajú uzatvorenú medzinárodnú zmluvu, tento rok po prvýkrát povinne maturovali na jazykovej úrovni C1. Spomedzi cudzích jazykov si žiaci najviac volili maturitnú skúšku z anglického jazyka na úrovni B1 (20 405 žiakov), anglického jazyka na úrovni B2 (11 038 žiakov), nemeckého jazyka úroveň B1 (3 043 žiakov) a anglického jazyka na úrovni C1 (1 201 žiakov). Nasledujú ruský jazyk na úrovni B1 (594 žiakov), nemecký jazyk úroveň B2 (512 žiakov), ruský jazyk úroveň B2 (120 žiakov), potom nemecký jazyk na úrovni C1 (67 žiakov), ruský jazyk na úrovni C1 (22 žiakov), francúzsky jazyk úroveň B2 (17 žiakov) a úroveň B1 (3 žiaci). Najmenej žiakov maturovalo zo španielskeho jazyka úroveň B2 (8 žiakov) a úroveň B1 (1 žiak); a z talianskeho jazyka úroveň B1 (3 žiaci) a úroveň B2 (2 žiaci). Žiaci gymnázií si mohli vybrať matematiku ako voliteľný alebo ako dobrovoľný maturitný predmet. Žiaci stredných odborných škôl si môžu matematiku voliť iba ako dobrovoľný maturitný predmet. Externú časť maturitnej skúšky z matematiky vykonalo 4 621 žiakov.

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte