Vedomat - kľúč k učeniu

Vedomat
Dátum: 
06.11.2017 - 10.11.2017
Adresa: 
Viaceré mestá
Kategória: 
Školenie pedagógov
Pozvať priateľov
 • Info
 • Harmonogram
 • Softvér
 • Partneri

Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko

Vás pozýva na bezplatné školenie

pre učiteľov matematiky na druhom stupni ZŠ
a v príslušných ročníkoch osemročného gymnázia

s názvom

vedomat_orange.png

CIEĽ

Predstavenie a priblíženie práce s prvým softvérom na adaptívne učenie na Slovensku, ktorý prispôsobuje úlohy jednotlivým žiakom podľa úrovne ich znalostí a schopností.

PREČO

Pri tradičnej forme výučby sa učiteľ nedokáže venovať všetkým žiakom súčasne. Na pomoc však prichádza Vedomat, ktorý je založený na princípoch adaptívneho učenia. Prispôsobuje úlohy jednotlivým žiakom podľa ich schopností, čo zvyšuje motiváciu žiakov, efektivitu výučby a umožňuje učiteľovi venovať sa žiakom, ktorí ho potrebujú, zatiaľ čo šikovnejší žiaci napredujú svojím tempom. Na školení sa dozviete, ako jednoducho sa dá s Vedomatom pracovať a čo prináša žiakom, ale aj učiteľom.

Všetci účastníci školenia si budú môcť vyskúšať so žiakmi Vedomat na jeden mesiac zdarma. 

ZÍSKATE ODPOVEDE NA OTÁZKY:

 • Čo znamená, že je softvér založený na princípoch adaptívneho učenia?
 • Aké výhody prináša učiteľovi?
 • Ako pomáha žiakom pri výučbe?
 • Ako sa s ním pracuje?
 • Ako zadávať domáce úlohy?
 • Ako kontrolovať prácu žiakov?
 •  A mnohé iné!

OBSAH ŠKOLENIA

 • Teoretické poznatky o výhodách zakomponovania prvkov adaptívneho učenia do tradičnej formy výučby.
 • Predstavenie softvéru Vedomat.
 • Práca s Vedomatom na počítačoch.
 • Diskusia na tému možností využívania Vedomatu.

MIESTO A ČAS:

Vyberte si z možných termínov TU. Prihláste sa čo najskôr, kapacity miestností sú obmedzené! 

CENA:

0 EUR - školenia sú bezplatné (+ získate možnosť vyskúšať si Vedomat so žiakmi na mesiac zdarma)

TRVANIE ŠKOLENIA:

60 minút

>> CHCEM SA PRIHLÁSIŤ <<

MESTO DÁTUM DEŇ ČAS INŠTITÚCIA ADRESA MIESTNOSŤ
Bratislava 20. 3. 2018 utorok 9:00 Gymnázium L. Novomeského Tomášikova 2 aula
Trenčín 21. 3. 2018 streda 8:30 Okresný úrad v Trenčíne Hviezdoslavova 3 Zasadacia miestnosť č. 150
Žilina 21. 3. 2018 streda 12:30 Dom odborov Žilina Antona Bernoláka 51 Miestnosť č.101
Poprad 22. 3. 2018 štvrtok 8:30 Mestský úrad v Poprade Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3 Veľká zasadacia miestnosť- prízemie
Košice 22. 3. 2018 štvrtok 12:30 Okresný  úrad v Košiciach- Odbor školstva Zádielska 1 Zasadacia miestnosť - prízemie 
Banská Bystrica 23. 3. 2018 piatok 9:00 Okresný úrad v Banskej Bystrici Námestie Ľ. Štúra 1 Kongresová  sála - prízemie

 • Medzinárodné skúsenosti potvrdzujú, že učenie s Vedomatom je efektívne, žiaci sú motivovaní a učitelia sú spokojní.
 • Softvér je založený na metóde adaptívneho učenia. Na metóde, ktorá prináša riešenie pre každého žiaka, bez ohľadu na jeho schopnosti a možnosti.
 • Obsah je momentálne dostupný pre matematiku na II. stupni základných škôl a na príslušných ročníkoch osemročného gymnázia.
 • Odborným garantom je Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky na Univerzite Komenského v Bratislave.

www.vedomat.sk

Bezplatné školenia Vedomat organizuje odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko s podporou inštitúcií, v ktorých sa školenie uskutoční.

Za poskytnutie priestorov na školenie ďakujeme:

 • Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2
 • Okresný úrad v Trenčíne, Hviezdoslavova 3
 • Dom odborov v Žiline, Antona Bernoláka 51
 • Mestský úrad v Poprade, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
 • Okresný úrad v Košiciach - Odbor školstva, Zádielska 1
 • Okresný úrad v Banskej Bystrici, Námestie Ľ. Štúra 1