1 príspevok / 0 nový
Nicole
Školské stravovanie

Dobrý deň,
sme základná škola so školskou jedálňou, samostatný právny subjekt, zriaďovateľom je rehoľná spoločnosť. Účtovanie prevádzky školy a aj jedálne robí ekonómka školy, podklady pre zaúčtovanie školskej jedálne dostáva od vedúcej školskej jedálne, tj. vedúca školskej jedálne si sama neúčtuje. Prosím o informáciu, kto vydáva rozhodnutie o cene stravy pre žiakov ako aj zamestnancov školy a ako často sa môže meniť táto cena stravy. Kvôli porovnaniu nášho zákonného postupu tvorenia predpisov v školskej jedálni by som poprosila by som aj zmienku, podľa ktorých zákonov a paragrafov sa môžeme v tomto riadiť.
Ďakujem.
Nikola