1 príspevok / 0 nový
Ing. Iveta Kopecká
Školský klub detí a poplatky

Dobrý deň, prosím Vás čo robiť v prípade, ak rodičia neplatia načas poplatky za školský klub a materskú školu? Vo VZN obce máme uvedené, že poplatok je splatný do 10. dňa v mesiaci. Dnes je 18.1. a ešte asi 10 rodičov vôbec nezaplatilo, na sms správy nereagujú. Ako postupujete v takomto prípade? Ďakujem.