4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Konopkova
školský psycholog

Dobrý deň. Na SŠ sme prijali zamestnankyňu na pracovnú pozíciu školský psychológ, ktorá má ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore psychológia (1984) a PhDr. v odbore psychológia (1987).

Od roku 1987 pracovala ako psychologička v rôznych spoločnostiach:

- pedagogicko- psychologická poradňa - 18 rokov
- zariadenie sociálnych služieb -9 rokov
- detský domov - 2 roky
- ZŠ - 1 rok

Pri zaradení do platovej triedy nám nie je jasné, či zamestnankyňu môžeme zaradiť ako odborného zamestnanca s I. atestáciou, keďže odbornú prax ako školská psychologička má len 1 rokov, celková odborná prax ako psychologička 30 rokov.

Ďakujem

Konopkova
doplnenie

- ešte pre upresnenie, zariadenie sociálnych služieb poskytovalo služby zdravotne postihnutým deťom

Maria Pavlikova
Školská psychologička

Myslím, že prax v pedagogicko-psychologickej poradni, ak je to CPPPaP je dostatočná aj na prax školského psychológa. Ak v niektorom zaradení jej uznali rigoróznu skúšku (PhDr.) ako prvú atestáciu, tak ju môžete zaradiť takto aj Vy na základe predloženého potvrdenia od predchádzajúceho zamestnávateľa.

Konopkova
Ďakujem

Ďakujem