3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Tatiana Matuchová
školský psychológ - výchovný poradca

Dobrý deň chcela by som sa opýtať.

Máme školského psychológa na polovičný úväzok.

Chceli by sme, aby robil aj výchovného poradcu (138/2019 § 36 ods 2 pís c) a ods 4).

Menujeme ho do kariérovej pozície a dáme mu náplň práce výchovného poradcu.

Je potrebné mu navýšiť úväzok?

Alebo je možné mu ponechať polovičný úväzok, odobrať mu pár hodín školského psychológa a tieto hodiny bude robiť výchovné poradenstvo?

Momentálne máme ako výchovného poradcu učiteľa, jemu sa len mení priama výchovno-vzdelávacia činnosť, učí menej hodín. Tomu rozumiem.

No ako to je s odborným zamestnancom?

Hľadám po zákonoch, aj po diskusiách no nič také som nenašla.

Je môj postup správny?

Ďakujem pekne za usmernenie.

Maria Pavlikova
školský psychológ - výchovný poradca

Nariadenie vlády SR č. 201/2019 Z. z. v § 5 určuje základný úväzok výchovného poradcu, ktorý je konkretizovaný v prílohe č. 5 uvedeného nariadenia. Školský psychológ môže vykonávať činnosť výchovného poradcu, ale on nemá úväzok ako pedagogický zamestnanec, z toho dôvodu sa mu neznižuje vyučovacia povinnosť, takže bude túto činnosť vykonávať v rámci svojej pracovnej doby školského psychológa, prípadne mu navýšite úväzok podľa počtu žiakov.

Tatiana Matuchová
školský psychológ - výchovný poradca

Ďakujem