1 príspevok / 0 nový
luliana
Školský špeciálny pedagóg

Dobrý deň.
Máme asistentku učiteľa, ktorá študuje špeciálnu pedagogiku (prvý rok) a mala by ešte jeden.
V minulosti ukončila študijný odbor 30500- pedagogika, študijný program sociálna pedagogika a vychovávateľstvo, ukončila potom kvalifikačné doplňujúce pedagogické štúdium - 208 hodín.
Teraz študuje 1.ročník UKF Nitra, odbor učiteľstvo a pedagogické vedy a podprogram špeciálna pedagogika, sociálna pedagogika a manažment vzdelávania, Mgr. štúdium, externe.
Môžeme ju od 1.9.2024 zaradiť do pozície špeciálneho pedagóga, alebo až keď ukončí toto 2-ročné štúdium? Je problém nájsť človeka do pozícií školský psychológ alebo špeciálny pedagóg.

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.