8 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
janinkaxy
Školský špeciálny pedagóg-adaptačné vzdelávanie

Kto môže robiť uvádzajúceho pedagogického zamestnanca školskému špeciálnemu pedagógovi na základnej škole? Môže mu ho robiť školský psychológ zaradený ako samostatný odborný zamestnanec?

Lucia Paliderová
uvádzajúci zamestnanec školského špeciálneho pedagóga

Školský špeciálny pedagóg je pedagogickým zamestnancom školy.
Je to uvedené v § 31 zákona 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch.
(3) Uvádzajúcim pedagogickým zamestnancom začínajúceho pedagogického zamestnanca môže
byť pedagogický zamestnanec zaradený do rovnakej kategórie alebo podkategórie pedagogického
zamestnanca a najmenej do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou.
Uvádzajúcim odborným zamestnancom začínajúceho odborného zamestnanca môže byť odborný
zamestnanec zaradený do rovnakej kategórie odborného zamestnanca a najmenej do kariérového
stupňa odborný zamestnanec s prvou atestáciou.
(4) Uvádzajúcim pedagogickým zamestnancom začínajúceho školského špeciálneho pedagóga
môže byť aj špeciálny pedagóg školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie zaradený
najmenej do kariérového stupňa odborný zamestnanec s prvou atestáciou.

janinkaxy
školský špeciálny pedagóg-adaptačné vzdelávanie

Môže byť uvádzajúcim učiteľom školskému špeciálnemu pedagógovi akýkoľvek pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou?
Pýtam sa to kvôli tomu, že školský špeciálny pedagóg je pedagogický zamestnanec.

Lucia Paliderová
Adaptačné vzdelávanie

Musí byť zaradený do rovnakej kategórie pedagogického zamestnanca, čiže školský špeciálny pedagóg..máte to uvedené v § 31 zákona ods. 3 zákona 138/2019

Maria Pavlikova
Adaptačné vzdelávanie

Školský špeciálny pedagóg je zaradený v kategórii pedagogických zamestnancov v § 19 písm. h) zákona č. 138/2019 Z. z. Učiteľ je uvedený v § 19 písm. a). Sú to dve rozdielne kategórie. Školskému špeciálnemu pedagógovi môže robiť uvádzajúceho pedagogického zamestnanca len zamestnanec podľa § 31 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. ako Vám to napísala kolegyňa.

Mgr.Mária Jankoveová
Adaptačné vzdelávanie

V základnej škole máme len jedného odborného zamestnanca - školského psychológa ako samostatného ped. zamestnanca, kto môže teda v našej škole robiť uvádzajúceho ped. zamestnanca pre špeciálneho pedagóga, ktorý má len jeden rok praxe a u bývalého zamestnávateľa neabsolvoval adaptačné vzdelávanie.

Maria Pavlikova
Adaptačné vzdelávanie

V prvom rade by ste si mali ujasniť základné pojmy. Ak máte len jedného odborného zamestnanca - školského psychológa ako samostatného pedagogického zamestnanca, ak to uvádzate, tak školský psychológ je odborný zamestnanec a nie je to pedagogický zamestnanec a školský psychológ nie je špeciálny pedagóg a samostatný pedagogický zamestnanec nie je začínajúci. Odpoveď od Lucie Paliderovej je odpoveďou aj na Vašu otázku, len si ju musíte prečítať.

Maria Pavlikova
Adaptačné vzdelávanie

V prvom rade by ste si mali ujasniť základné pojmy. Ak máte len jedného odborného zamestnanca - školského psychológa ako samostatného pedagogického zamestnanca, ak to uvádzate, tak školský psychológ je odborný zamestnanec a nie je to pedagogický zamestnanec a školský psychológ nie je špeciálny pedagóg a samostatný pedagogický zamestnanec nie je začínajúci. Odpoveď od Lucie Paliderovej je odpoveďou aj na Vašu otázku, len si ju musíte prečítať.