1 príspevok / 0 nový
Barbora 34
Školský špeciálny pedagóg ako pedagogický zamestnanec a RŠF

Školský špeciálny pedagóg a RŠF

Dobrý deň prajem,
pracujem ako školský špeciálny pedagóg na základnej škole - odborný zamestnanec. Od septembra 2019 mám byť pedagogický zamestnanec. Moje vzdelanie je: pomaturitné štúdium Učiteľstvo MŠ a vychovávateľstvo, Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo - Bc., Špeciálna pedagogika - Mgr. - štátnice zo špeciálnej pedagogiky, poradenstva a diagnostiky, teda neučiteľský smer. Študovala som v zahraničí, na základe uznania o rovnosti vzdelania mám Mgr. ako špeciálny pedagóg, vychovávateľ a tiež učiteľ špeciálnej pedagogiky na stredných školách.
Doteraz som v škole pracovala so žiakmi formou intervencií na základe odporúčaní CPPPaP. Od septembra mám byť pedagogický zamestnanec, no pravdepodobne ako nekvalifikovaný. Chcela som si dorobiť Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky - učiteľstvo v špeciálnych školách. No na tejto škole mi povedali, že si najprv musím doštudovať DPŠ. Moje otázky:
1. Stačí mi DPŠ, aby som bola kvalifikovaný pedagogický zamestnanec a mohla vyučovať RŠF na ZŠ? 2.Potrebujem vôbec DPŠ, keď mám uznané, že som učiteľ ŠP na SŠ? Nemôžem ísť hneď (bez DPŠ) na štúdium Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky - učiteľstvo v špeciálnych školách?
3. Ak budem pedagogický zamestnanec, môžem s mojim vzdelaním- Bc. sociálna pedagogika - vyučovať aj špecifický predmet Prevencia sociálno - patologických javov a Terapeuticko - korekčné cvičenia?
Vopred veľmi pekne ďakujem za odpoveď a prajem príjemný deň.