4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
evkac
školský špeciálny pedagóg, asistent učiteľa

Dobrý deň, prosím Vás, odborný zamestnanec - školský špeciálny pedagóg -po ukončení adaptačného vzdelávania, ak nemá 5 ročnú prax, zostane v tej istej triede /ako začínajúci/ a bude poberať naďalej aj príplatok začínajúceho? až do získania 5 rokov odbornej praxe, po skončení bude stále začínajúci alebo nekvalifikovaný.

Asistent učiteľa - stredná škola ekonomická, dorába si školu - bude mať podmienku § 60 ods. 2 zákona č. 317/2009, zaradený bude do 8 PT s touto podmienku, alebo počas adaptačného v 7 a po jeho ukončení v 8.

ďakujem za odpovď

Maria Pavlikova
Školský špeciálny pedagóg, asistent učiteľa

Školský špeciálny pedagóg ako začínajúci odborný zamestnanec s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa sa zaradí do 9. platovej triedy. Po ukončení adaptačného vzdelávania už nebude začínajúci, ale nekvalifikovaný, bude zaradený do 9. platovej triedy až kým nezíska päť rokov odbornej činnosti, ale po ukončení adaptačného vzdelávania nebude poberať príplatok začínajúceho odborného zamestnanca. Zákon č 553/2003 Z. z. nepredpokladá, že pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci nebudú po ukončení adaptačného vzdelávania nekvalifikovaní. Ak by ste predsa chceli uviesť kariérový stupeň tak ho zaraďte do kariérového stupňa samostatný, ale s dovetkom do splnenie kvalifikačnej požiadavky 5 rokov odbornej praxe. Neviem akú školu si dorába asistent učiteľa, ale ako začínajúci bude zaradený v 7. platovej triede a ako samostatný asistent na úrovni USO v 8. platovej triede.

evkac
ššp

ššp-pracovala u nás ako učiteľka 15 rokov, pre zvýšenie platovej tarify sme jej započítali 2/3 praxe, to do tých 5 rokov odbornej činnosti nespadá? Ešte sa spýtam, ak jej dáme dovetok splnenia kvalifikančnej požiadavky 5 rokov, s tým, že ju zaradíme do kar.stupňa ako samostatný, aj tak ukončíme adaptačné a ona nebude vykonávať ššp 5 rokov, ale pojde opäť učiť, potom sa jej budú tie dni počítať do tej odbornej praxe a v prípade, že by v bud. opäť išla robiť ššp, sa bude postupovať rovnako, že bude v 9. s dovetkom?

Maria Pavlikova
Špeciálny pedagóg

Odborná prax v tomto Vašom prípade je buď prax učiteľky v špeciálnej škole alebo v špeciálnej triede alebo výkon činnosti školského špeciálneho pedagóga. Tejto praxe potrebuje 5 rokov. Prax, ktoré jej prepočítate 2/3 nemôže byť odbornou praxou ! A nespadá do päť rokov odbornej praxe. Vaša zamestnankyňa môže vykonávať činnosť školského špeciálneho pedagóga v 9. platovej triede aj keď nemá päť rokov odbornej praxe. Keď bude učiteľka v bežnej triede, zas to nebude prax, ktorú potrebuje na zaradenie do 10. platovej triedy. Postupujte tak ako som uviedla v predchádzajúcej aj v tejto odpovedi.