3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Emília Kuviková
Školský špeciálny pedagóg na strednej škole

Dobrý deň,

pracujem ako školský špeciálny pedagóg na Strednej odbornej škole. Na toto miesto som bola prijatá hneď po vysokej škole so zaradením ako začínajúci odborný zamestnanec. Od septembra 2015 som bola zaradená do adaptačného vzdelávania. Absolvovala som adaptačné vzdelávanie, ktoré mi bolo dňa 27.5.2016 aj ukončené, úspešne. Počas adaptačného vzdelávania som bola zaradená v 9 platovej triede. Teraz mám byť preradená do 10 platovej triedy ako samostatný odborný zamestnanec alebo musím zostať v 9 tke keďže nemám 5 rokov praxe? Veľmi pekne Vám ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Školský špeciálny pedagóg na strednej škole

Kvalifikačné predpoklady na činnosť odborných zamestnancov sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 2, prvý a druhý diel. Nepíšete, aké máte vzdelanie, ale na prácu školského špeciálneho pedagóga (okrem vzdelania, ktoré je uvedené v bode 4) sa vyžaduje splnenie kvalifikačnej požiadavky, ktorou je päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Do splnenia tejto podmienky budete zaradená do 9. platovej triedy, pracovná trieda dva.

Emília Kuviková
Ďakujem Vám za odpoveď. Ale

Ďakujem Vám za odpoveď. Ale nie je to smiešne a nelogické, že po roku praxi bude moja odmena ešte menšia ako keď som nastúpila do práce rovno z VŠ bez praxe??? Keďže mi budú musieť odobrať príplatok začínajúceho učiteľa.....