6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
jarospec
Školský špeciálny pedagóg - prax

Dobrý deň,
neviem či tomu rozumiem správne ale špeciálny pedagóg je odborný zamestnanec a školský špeciálny pedagóg je pedagogický zamestnanec. Je tam ešte nejaký iný rozdiel?
V oboch prípadoch sa vyžaduje prax 5 rokov. Mala som pracovnú zmluvu ako učiteľ špeciálnej základnej školy na zástup, ktorá trvala 2 roky a 10 mesiacov. Pracovala som tak približne 6 mesiacov, potom som odišla na MD následne RD. Koľko rokov praxe sa mi z tohto obdobia bude započítavať ako prax učiteľa potrebného pre prácu školského špeciálneho pedagóga? Po návrate z rodičovskej dovolenky som dostala novú pracovnú zmluvu ako asistent učiteľa v špeciálnej základnej škole. Započítava sa do potrebnej praxe na výkon práce špeciálny školský pedagóg aj práca asistenta učiteľa na špeciálnej základnej škole?
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Školský špeciálny pedagóg - prax

Rozdiel medzi školským špeciálnym pedagógom ako pedagogickým zamestnancom a špeciálnym pedagógom ako odborným zamestnancov je predovšetkým v pracovnej náplni. Kvalifikačné predpoklady sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., pre školského špeciálneho pedagóga v prílohe č. 8 a pre špeciálneho pedagóga ako odborného zamestnanca v prílohe č. 11. Ak ste pracovali ako učiteľ v špeciálnej základnej škole 6 mesiacov, započíta sa Vám do odbornej praxe 6 mesiacov. Nepíšete nič o Vašom vzdelaní, ktoré je dôležité pre túto činnosť a započítanie praxe.

jarospec
Oprava

Dobrý deň p. Pavlíková,
ospravedlňuje sa za preklep v pôvodnej správe. Malo tam byť: Po návrate z RD som dostala pracovnú zmluvu ako asistent špeciálneho pedagóga. Je možné mi to započítať do praxe potrebnej na výkon profesie špeciálny školský pedagóg, prípadne špeciálny pedagóg? Veľmi pekne Vám ďakujem za odpoveď.

jarospec
Doplnenie vzdelania

Dobrý deň, ďakujem Vám za odpoveď. Pre doplnenie info mám vyštudované Mgr. vychovávateľstvo a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky.

Maria Pavlikova
Školský špeciálny pedagóg - prax

Vaše zaradenie ako asistent školského špeciálneho pedagóga je netypické, pretože pedagogický asistent vykonáva svoju činnosť v súlade s § 4 ods. 4 nariadenia vlády č. 201/2019 Z. z. a § 21 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. ako asistent učiteľa alebo asistent vychovávateľa alebo asistent majstra odbornej výchovy. Započítanie praxe je plne v kompetencii zamestnávateľa.

jarospec
Školský špeciálny pedagóg - prax

Dobrý deň p. Pavlíková,
ďakujem Vám za odpoveď. Pracovnú pozíciu asistent špeciálneho pedagóga som Vám uviedla zo svojej pracovnej zmluvy. V každom prípade som vykonávala činnosť asistenta učiteľa v ŠZŠ pre deti s MP. Chápem, že je započítanie rokov v kompetencii môjho zamestnávateľa. Predtým, než sa s tým na neho obrátim, chcela som vedieť Váš názor ako odborníčky, prípadne aké sú Vaše skúsenosti, či je možné moju prax započítať do päťročného obdobia potrebného na výkon pozície školský špeciálny pedagóg? Budem Vám vďačná za odpoveď.