8 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
evuliks
školský špeciálny pedagóg - rozširujúce štúdium

dobrý deň prajem, p. Pavlíková,
prosím o ďalšiu cennú radu...

pred pár rokmi si veľa učiteľov 1. stupňa doplnilo svoje vzdelanie rozširujúcim štúdiom špeciálnej pedagogiky, a aj v súčasnej dobe je toto štúdium veľmi rozšírené

toto štúdium si robili (robia) kvôli rozšíreniu svojho uplatnenia sa v školstve

samozrejme, ak pracujú v špeciálnej škole, alebo sa tam chcú zamestnať, je to podmienka ich kvalifikovanosti, odbornosti, tam to vzdelanie jednoducho musí byť

no ak chcú pracovať ako školský špeciálny pedagóg - v základnej (strednej) škole, musia splniť podmienku najmenej 5 rokov pracovnej činnosti v kategórii učiteľ (a ďalšie) pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so ŠVVP

ako a kde majú tú prax získať? to sa majú všetci najskôr zamestnať v špeciálnej škole a potom prejsť do základnej?
alebo ak učia ako učitelia a majú v triede deti so ŠVVP, stačí, keď im zamestnávateľ o tom vydá nejaké potvrdenie?
a ak také deti vo svojich triedach nemali, akú majú možnosť zamestnať sa ako školský špeciálny pedagóg?
a čo úplne noví, začínajúci pedagogickí zamestnanci, ktorí skončili nejaký pdg smer a s dobrým úmyslom rozšíriť si kvalifikáciu, spravili si rozširujúce štúdium ŠPP?

máme v školách zamestnávať špeciálnych pedagógov... no podľa zákona môžeme asi len tých, ktorý majú absolvované učiteľstvo zamerané na špeciálnu pedagogiku... plus tých, ktorí majú 5 ročnú prax v špeciálnej škole...

ťažko sa vysvetľuje ľuďom, že síce majú vzdelanie, aj roky pedagogickej praxe... no prácu špeciálneho pedagóga vykonávať nemôžu... i keď by im to vo väčšine prípadov išlo super...

stále dokola sa v tom točíme, máme v školách aj projekty, kde sa ťažko zháňajú špeciálni pedagógovia s praxou, preto veľmi ďakujem dopredu za všetky vaše rady a informácie :-)
s pozdravom
e.š.

Maria Pavlikova
školský špeciálny pedagóg - rozširujúce štúdium

Vaša otázka patrí na ministerstvo školstva, pretože oni potrebujú vedieť aká je situácia v školstve a že nestačí urobiť projekt a to je všetko. Na splnenie podmienky 5 rokov praxe v špeciálnom školstve nestačí potvrdenie, že v triede boli žiaci so ŠVVP (asi sú takmer v každej triede). Ja by som situácíu riešila tak, že by som prijala kvalifikovaného školského špeciálneho pedagóga, zaradila ako začínajúceho, využila § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. a následne by som použila § 83 ods. 5 zákona č. 138/2019 Z. z. a zaradenie do 6. platovej triedy do piatich rokoch praxe.

evuliks
školský špeciálny pedagóg - rozširujúce štúdium

ďakujem pekne za odpoveď, p. Pavlíková,
skúsim sa teda spýtať aj na ministerstve, ak mi príde odpoveď, napíšem :-)

písala som už aj kvôli kvalifikovanosti učiteľov CJ - štátna skúška v štátnej jazykovej škole, ktorá už nie je v katalógu pracovných činností pdg zamestnancov, zatiaľ čakám na odpoveď

a teda, ak by sme potrebovali školského špeciálneho pedagóga, mohli by sme zamestnať aj učiteľa s rozširujúcim štúdiom špeciálnej pedagogiky a 5 rokov (do získania zákonom stanovenej praxe) by som ho mala ako "dopĺňajúceho" si kvalifikačné predpoklady, nezaradeného do kariérového stupňa, no v triede 6. (a spravilo by sa mu adaptačné vzdelávanie)

žiaľ, pre projekt to spraviť nemôžeme, neuznajú žiadnu výnimku, takže musíme počkať na absolventov špeciálnej pedagogiky :-)

ďakujem ešte raz za všetky Vaše odpovede, veľmi nám pomáhajú :-)

Maria Pavlikova
školský špeciálny pedagóg - rozširujúce štúdium

Ďakujem, ak by Vám prišla odpoveď a dali by ste mi vedieť aj ŠŠP a JS.

rastot
1. atestácia školský špeciálny pedagóg

Dobrý deň,

mám 60 kreditov z r.2016, mali by byť stále platné. Ako učiteľ mám 1. atestáciu ešte z r.2005. Chcem si teraz urobiť 1. atestáciu ako školský špeciálny pedagóg. Prax ako špeciálny pedagóg mám cca 10 rokov. Môžem rovno požiadať o 1. atestáciu za splnenia podmienok konkrétnej inštitúcie? Ako pamätá zákon na tých (prihláška na 1.atestáciu), ktorým nadriadený nechce/nemá záujem podpísať a opečiatkovať prihlášku? Ďakujem.

Maria Pavlikova
1. atestácia školský špeciálny pedagóg

Pred prihlásením sa na vykonanie prvej atestácie si naštudujte § 53 a § 54, § 59 až 63 zákona č. 138/2019 Z. z. a postupujte podľa nich. Vyhnete sa tak zbytočným nedorozumeniam so zamestnávateľom. Kredity na vykonanie atestácie nepotrebujete. Potrebujete, aby bolo jej vykonanie naplánované v pláne profesijného rozvoja a v pláne vzdelávania a samozrejme odtlačok pečiatky školy a podpis riaditeľa, ktorý potvrdzuje správnosť údajov uvedených v žiadosti o vykonanie atestácie.

rastot
1. atestácia školský špeciálny pedagóg

Dobrý deň, ako postupovať podľa zákona, ak nadriadený nemá záujem potvrdiť správnosť údajov? Ďakujem.

Maria Pavlikova
1. atestácia školský špeciálny pedagóg

Informujte sa vo vzdelávacej inštitúcii, či Vám prijmu prihlášku bez podpisu. Prípadne sa obráťte na zriaďovateľa - obecného kontrolóra. Ak Vám riaditeľ nepodpíše prihlášku a nezaradí Vás do plánu vzdelávania, môžete predpokladať, že budete maž problém aj s uznaním atestácie pre zaradenie do kariérového stupňa. Zákon nemôže riešiť každý postoj riaditeľa.