13 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Jarkam
školský špeciálny pedagóg a RŠF

Dobrý deň, pracujem ako školský špeciálny pedagóg - odborný zamestnanec na skrátený, 60 % úväzok.
Od druhého polroka vyučujem aj predmet Rozvíjanie špecifických funkcií v rozsahu 15 hodín týždenne.
Môže odborný zamestnanec vyučovať špecifické predmety? Okrem toho samozrejme robím práce súvisiace s mojou odbornou činnosťou. Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Školský špeciálny pedagóg a RŠF

Školský špeciálny pedagóg je zaradený v kategórii odborných zamestnancov. Ak vyučujete predmet Rozvíjanie špecifických funkcií v rozsahu 15 hodín týždenne, ste zaradený v kategórii pedagogických zamestnancov. Zamestnávateľ môže dohodnúť niekoľko pracovných pomerov s tým istým zamestnancom len na činnosti spočívajúce v prácach iného druhu. Je to možné, ak budete mať dve pracovné zmluvy.

Jarkam
Školský špeciálny pedagóg a RŠF

Ďakujem za odpoveď. Môžem žiadať zamestnávateľa, aby mi uhradil nevyplatenú mzdu za prácu, ktorú som vykonávala bez pracovnej zmluvy ako pedagogický zamestnanec za 5 mesiacov dozadu? Je možné uzatvoriť pracovnú zmluvu so spätnou platnosťou?

janka10710188
Školský špeciálny pedagóg a RŠF

Dobry den, mozem sa opytat kto je potom opravneny vyucovat predmet RŠF a predmet TKC, s akou aprobáciou? majú byť tieto predmety navyše? alebo ich majú mať žiaci v rámci disponobilných hodín? Dakujem za odpoved.

Maria Pavlikova
Školský špeciálny pedagóg a RŠF

Pracovnú zmluvu nemožno uzatvárať spätne. Ak ste vykonávali prácu bez pracovnej zmluvy išlo o tzv. čiernu prácu.

michalka6
Adaptačné vzdelavanie

Dobrý deň. Začala som pracovať ako pedagogický asistent na polovičný úväzok, zaradená som v 9. triede stupeň 1. Ak ukončím adaptačné vzdelavanie čo sa zmení na mojom platovom zaradení? Vyštudovala som I.VŠ - PEP a II.VŠ- UPV. Ak by som v budúcnosti pracovala ako učiteľka na 1.stupni ZŠ platí toto adaptačné vzdelávanie?

Maria Pavlikova
Adaptačné vzdelávanie

Ani približne neviem, čo ste vyštudovali, ale ak ste počas adaptačného vzdelávania zaradená v 9. platovej triede, nie je to správne zaradenie. Môžete byť zaradená najviac v 8. platovej triede, stupeň sa neurčuje. Po úspešnom absolvovaní adaptačného vzdelávania, ak ste kvalifikovaná, budete zaradená do 9. platovej triedy. Ak budete pracovať ako učiteľka na prvom stupni ZŠ, adaptačné vzdelávanie Vám bude platiť.

michalka6
Adaptačné vzdelávanie

Ďakujem za odpoveď.

michalka6
asistent učiteľa

Dobrý deň,
pracujem ako pedagogický asistent na ZŠ. Asistujem telesne postihnutej žiačke 1. ročníka. Trávim v práci 21hod. priamej činnosti so žiakom týždenne a môj úväzok je 56%, prácu na doma si neevidujem. Je to OK, ak moje kolegyne učiteľky majú 23hod. priamej činniosti týždenne + prácu na doma a majú 100% úväzok?

Maria Pavlikova
Asistent učiteľa

Úväzok asistenta učiteľa je v súlade s § 3 ods. 4 nariadenia vlády č. 422/2009 Z. z. rovnaký ako je úväzok učiteľa. Ich týždenný pracovný čas tvorí čas, v ktorom pedagogický asistent vykonáva priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť a čas, v ktorom vykonáva ostatné činnosti súvisiace s jeho priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou. Skrátenie pracovného úväzku tak ako tom uvádzate nie je správne.

Masi
Uplatnenie vzdelania + pedagogicke minimum

Dobry den. Mam ukoncenu sukromnu VŠ J.A.Komneskeho v Prahe odbor andragogika -Mgr. Kde by som sa mohla v skolsktve uplatnit s tymto vzdelanim, popripade ake vzdelanie si potrebujem doplnit aby som mohla pracovat na ZŠ.

dakujem

Maria Pavlikova
Uplatnenie vzdelania

V prvom rade, ak sa budete uchádzať o prácu v školstve, musíte požiadať Ministerstvo školstva SR, stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní o vydanie rozhodnutia o rovnocennosti Vášho vzdelania so vzdelaním na Slovensku. Je to andragogika rovnako, ale je potrebné toto rozhodnutie. Vysokoškolským vzdelaním v odbore andragogika ste nezískali pedagogické vzdelanie a nezískali ste ani odbornú spôsobilosť na nejaký vyučovací predmet na základnej škole. Na to, aby ste sa uplatnili v školstve, musíte absolvovať pedagogické vzdelanie.

Barbora 34
Školský špeciálny pedagóg a RŠF

Dobrý deň prajem,
pracujem ako školský špeciálny pedagóg na základnej škole - odborný zamestnanec. Od septembra 2019 mám byť pedagogický zamestnanec. Moje vzdelanie je: pomaturitné štúdium Učiteľstvo MŠ a vychovávateľstvo, Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo - Bc., Špeciálna pedagogika - Mgr. - štátnice zo špeciálnej pedagogiky, poradenstva a diagnostiky, teda neučiteľský smer. Študovala som v zahraničí, na základe uznania o rovnosti vzdelania mám Mgr. ako špeciálny pedagóg, vychovávateľ a tiež učiteľ špeciálnej pedagogiky na stredných školách.
Doteraz som v škole pracovala so žiakmi formou intervencií na základe odporúčaní CPPPaP. Od septembra mám byť pedagogický zamestnanec, no pravdepodobne ako nekvalifikovaný. Chcela som si dorobiť Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky - učiteľstvo v špeciálnych školách. No na tejto škole mi povedali, že si najprv musím doštudovať DPŠ. Moje otázky:
1. Stačí mi DPŠ, aby som bola kvalifikovaný pedagogický zamestnanec a mohla vyučovať RŠF na ZŠ? 2.Potrebujem vôbec DPŠ, keď mám uznané, že som učiteľ ŠP na SŠ? Nemôžem ísť hneď (bez DPŠ) na štúdium Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky - učiteľstvo v špeciálnych školách?
3. Ak budem pedagogický zamestnanec, môžem s mojim vzdelaním- Bc. sociálna pedagogika - vyučovať aj špecifický predmet Prevencia sociálno - patologických javov a Terapeuticko - korekčné cvičenia?
Vopred veľmi pekne ďakujem za odpoveď a prajem príjemný deň.