2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Dagi
Školský špeciálny pedagóg v ZŠ

Dobrý deň prajem,
prosím Vás do akej platovej triedy má byť zaradená zamestnankyňa, ktorá pracuje v základnej škole ako školský špeciálny pedagóg.
Má ukončenú Katolícku univerzitu v Ružomberku dňa 12.05.2008, titul Mgr. v študijnom odbore učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ a dňa 02.09.2008 si doplnila rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky podľa vyhlášky MŠ SR č. 42/1996 Z. z. z 26. januára 1996 o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov. Pedagogickú prax má nadobudnutú ako učiteľka pre primárne vzdelávanie v dĺžke 7 rokov a ako asistent učiteľa 3 roky, ako školský špeciálny pedagóg ešte nepracovala.
Vopred veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Školský špeciálny pedagóg v ZŠ

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady pre školského špeciálneho pedagóga sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 8. Vaša učiteľka má vzdelanie uvedené v 12. bode, ale vyžaduje sa aj dĺžka výkonu pracovnej činnosti, ktorou je najmenej päť rokov v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a
vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Ak v špeciálnom školstve ešte nepracovala, zaradíte ju do 6. platovej triedy až do doby splnenia uvedenej podmienky.