2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
ZMS
školský špec.pedagóg-prax

Dobrý deň, prosím o usmernenie ohľadom praxe školského špeciálneho pedagóga v ZŠ.
Ped.zamestnanec vyučuje v ZŠ, pedagogická prax 10 rokov(nie špeciálna), ukončené vzdelanie:
1. r.2012 ukončené VŠ II.stupeň, odbor: učiteľstvo náb.výchovy
2. r. 2016 vykonaná I.atestácia
3. V r. 2021 ukončil štúdium špeciálnej pedagogiky a predložil Vysvedčenie o špeciálnoped.spôsobilosti- ako prílohu k diplomu (na doklade je uvedený ešte starý zákon č. 317/2009 o ped.zam.). Časti štátnej skúšky: špeciálna pedagogika, špec.-ped.diagnostika, špeciálne didaktiky vzdelávacích oblastí špec.ZŠ
Môže tento zamestnanec vykonávať školského špec.pedagoga v ZŠ bez špeciálno-ped.praxe? Prípadne môžeme ho prijať a mať zaradeného do 6 PT pokiaľ nezíska 5ročnú prax?Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Školský špeciálny pedagóg - prax

Váš školský špeciálny pedagóg nemá päťročnú prax v špeciálnom školstve, čo je pri jeho vzdelaní povinná podmienka. Prijať ho môžete a bude zaradený v 6. platovej triede až do získanie požadovanej praxe, tak ako to uvádzate vo svojej otázke.