11 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Renka70
Skončenie pracovného pomeru po funkčnom období ( PZ má 65 rokov veku)

Dobrý deň
Prosím Vás o radu.
Riaditeľka MŠ končí funkčné obdobie k 9.10.2023, zároveň v tomto roku ( v apríli) dosiahla 65 rokov veku. Dňom 9. 10.2023 musí ukončiť pracovný pomer v škole podľa § 82 ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z., aby jej patrilo odstupné. Bolo vyhlásené výberové konanie, žiaľ nikto sa neprihlásil.
V zákone sa ďalej uvádza, že zamestnávateľ môže s pedagogickým zamestnancom, ktorý dovŕšil 65 rokov veku uzatvoriť pracovný pomer na dobu určitú ( najkratšie na jeden školský rok, najviac na dva roky).
Otázka znie: Môže s ňou zamestnávateľ uzatvoriť pracovnú zmluvu od 10.10.2023 až do vymenovania riaditeľa po úspešnom vykonaní výberového konania, najneskôr do 9. apríla 2024? Nemusí do 31.8.2024?
A ďalšia otázka: Ak teda by uzatvorili nový pracovný pomer, a ak sa zamestnávateľ dohodne so zamestnancom, že nemusí vrátiť odstupné v plnej sume, tak to bude v poriadku? ( podľa § 76 ods. 4 ZP)

Vopred ďakujem za odpoveď, chceme si byť istí.

Maria Pavlikova
Skončenie pracovného pomeru

Dobrý deň,
v takomto prípade by som sa priklonila k uzavretiu pracovného pomeru najdlhšie do 9. apríla 2024. Veď výberové konanie by sa malo stihnúť aj do konca roka 2023. Čo sa týka dohody vrátení/nevrátení vyplateného odstupného, určite ste si prečítali moje stanovisko v iných odpovediach. Nemám mandát sa k tomu vyjadrovať, ani sa vyjadrovať nebudem. Iba poznámka, ako k tomu prídu zamestnanci, ktorí ukončili pracovný pomer z racionalizačných dôvodov, samozrejme s odstupným a nemajú príjem/prácu a nemôžu pokračovať v práci.

Renka70
Skončenie pracovného pomeru

Ďakujem pekne za odpoveď.
(Ešte dodám: MŠ má jednu triedu. Učiteľka, ktorá tam pracuje, nechce zobrať funkciu riaditeľky a žiaľ nemáme inú pracovnú silu, čiže starosta nemá na výber, iba ak zobrať terajšiu už končiacu pani riaditeľku a poveriť ju funkciou riaditeľky, preto som sa pýtala o odstupnom, lebo ak má vrátiť odstupné, tak odmietne znova nastúpiť.)

Maria Pavlikova
Skončenie pracovného pomeru

Dobrý deň,
ja tomu rozumiem, ale ja Vám peniaze nepošlem. Ak jej ich starosta dá, je to na ňom. Chápem aj situáciu v týchto malých školách. Ale vhodného kandidáta treba hľadať, nečakať kto sa prihlási. Bohužiaľ taká je prax.

Renka70
Skončenie pracovného pomeru ( 65 r. riaditeľ PZ)

Ďakujem pekne za odpoveď. Chcem sa ešte opýtať, ak sa skončí pracovný pomer zo zákona, zamestnanec musí dať žiadosť alebo stačí napísať dohodu o rozviazaní pracovného pomeru ku danému dňu?
Ešte raz vďaka za odborné rady.

Maria Pavlikova
Skončenie pracovného pomeru ( 65 r. riaditeľ PZ)

Dobrý deň,
zamestnávateľ písomne oznámi zamestnancovi, že končí jeho pracovný pomer v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. a uvedie dátum. Je vhodné ak sa s ním porozpráva a prípadne sa vopred dohodnú na nejakom termíne, nech netreba vyrábať žiadosť, dohodu, atď.

Renka70
Skončenie pracovného pomeru ( 65 r. riaditeľ PZ)

Ďakujem za odpoveď.

AM
zaradenie do platovej tarify

Dobrý deň pani Pavlíková,
prosím o pomoc pri zaradení pani vychovávateľky. Má ukončené vysokoškolské vzdelanie Bc. študijný odbor 1.1.4 Pedagogika (ukončenie v roku 2010)
a magisterské v študijnom odbore 1.1.9 andragogika ( ukončenie v roku 2012)
Pracuje ako vychovávateľka a dopĺňa si úväzok vyučovaním výchov (telesná, hudobná a výtvarná).
Veľmi pekne ďakujem za Vašu odpoveď.
S úctou Malecová

Maria Pavlikova
zaradenie do platovej tarify

Dobrý deň,
Kvalifikačné predpoklady pre vychovávateľov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 3. Pre posúdenie plnenia kvalifikačných predpokladov Vašej vychovávateľky je potrebné brať do úvahy, v akom študijnom programe má vzdelanie v odbore pedagogika, kedy vznikol prvý pracovný pomer v školstve, aké a kedy si doplnila pedagogické vzdelanie, prípadne aj koľko hodín učí výchovy.

ruzenaa
Odchod do dôchodku pred ukončením funkčného obdobia

Dobrý deň.
Funkčné obdobie riaditeľky školy mi končí v roku 2025. V roku 2023 som mala 65 rokov. Mám záujem odisť do dôchodku už v tomto kalendárnom roku. Mám nárok na odstupné? Ako mám formulovať moju žiadosť pre zriaďovateľa? Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Odchod do dôchodku pred ukončením funkčného obdobia

Dobrý deň,
požiadate zriaďovateľa o skončenie pracovného pomeru podľa § 82 ods.7 zákona č. 138/2019 Z. z., v ktorom uvediete predpokladaný termín skončenia. Odchodné aj odstupné Vám samozrejme prináleží..