1 príspevok / 0 nový
JanaJančovičová
Služby pedagogických a nepedagogických zamestnancov

Dobrý deň, pracujem v LVS: služby máme rozdelené na: vzdelávací proces (učitelia), denné výchovu a pomocnú výchovu. Pomocní vychovávatelia sú zaradení ako nepedagogickí zamestnanci. Môže ísť učiteľ alebo denný vychovávateľ do nočnej výchovy (ak napr.náhle ochorie nočná vychovávateľka)? Ak, áno, čo všetko je potrebné urobiť?
1. Zmeniť pracovnú zmluvu? Urobiť druhú pracovnú zmluvu? Urobiť dodatok k zmluve o zmene pracovnej činnosti?
2.Má si v nočnej splniť úväzok 23/27hodín? Alebo musí plniť fond pracovného času 35 hodín/týždeň?
3.Musí mať aj nový platový dekrét?
4. Ak by šla na 3 služby zdravotná sestra do nočnej výchovy? Aký je postup v tomto prípade?
Platia všetky tieto postupy aj počas mimoriadnej situácie?
Ďakujem za odpoveď