2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Terezka Bernátová
Sociálna práca

Dobrý deň.
Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa v odbore sociálne práca.
Spĺňam týmto podmienky aby som sa mohla zamestnať ako pedagogický asistent na ZŠ?
Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Sociálna práca

Kvalifikačné predpoklady pre asistentov učiteľa sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 6. Vzhľadom k tomu, že Vaše vzdelanie nie je pedagogické, budete povinná absolvovať doplňujúce pedagogické štúdium pre splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti v kategórii pedagogický asistent.