2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
kathri001
Sociálny pedagóg

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či absolvent
UK Bratislava v študijnom odbore : Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov, špecializácia: filozofia-pedagogika
so štátnou skúškou z predmetov: sociálna pedagogika, ( všeobecná didaktika, dejiny filozofie, systematická filozofia)
spĺňa kvalifikačné predpoklady pre odborného zamestnanca: sociálny pedagóg.

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Sociálny pedagóg

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady pre sociálneho pedagóga sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 16. Absolvent uvedeného učiteľského vzdelania bude kvalifikovaný ako sociálny pedagóg v súlade s bodom 3, písm. a), IV. časť po absolvovaní rozširujúceho štúdia na získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii sociálny pedagóg.