4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Danka Boroška
Sociálny pedagóg - adaptačné vzdelávania

Dobrý deň, v roku 2007 som ukončila VŠ v odbore sociálna pg, v roku 2009 so si urobila rig. skúšku v odbore sociálna práca. 20 rokov som pracovala v sociálnej oblasti, teraz som bola prijata na ZŠ ako sociálny pg, chcem sa spýtať, či musím absolvovať adaptačné vzdelávanie?
Ďakujem

Maria Pavlikova
Sociálny pedagóg - adaptačné vzdelávania

Dobrý deň,
ak ste boli prijatá do školy ako sociálny pedagóg, je povinnosťou zamestnávateľa v súlade s § 51 ods. 6 zákona č. 138/2019 Z. z. zaradiť Vás do adaptačného vzdelávania, ktoré musíte absolvovať..

Ivana Chovancová
Prosím o pomoc pri zaradení zamestnanca

Pekný večer. Prosím Vás o pomoc pri zaradení zamestnanca. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie - Vysvedčenie o maturitnej skúške- učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo v roku 2000. Učiteľka pracovala v MŠ. V roku 2022 sa stala zamestnancom v Špeciálnej materskej škole. Moja otázka znie...je kvalifikovaná a zaradená v platovej triede 5? alebo nekvalifikovaná a patrí platovej triedy 4? Ďakujem za odpovede

Maria Pavlikova
Prosím o pomoc pri zaradení zamestnanca

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady pre učiteľky špeciálnych materských škôl sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 1, 2. diel, I. časť. Ak Vaša zamestnankyňa pracovala ako kvalifikovaná učiteľka v materskej škole, tak pre úplnú kvalifikáciu v špeciálnej materskej škole potrebuje absolvovať, tak ako je to uvedené v oddiele C v 1. bode, uvedenej prílohy, pomaturitné kvalifikačné štúdium v študijnom odbore špeciálna pedagogika. Keďže ste špeciálna materská škola,, to ste mali zistiť pri nástupe do špeciálnej materskej školy v roku 2022 a dať jej podmienku podľa § 83 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. a zaradiť ju v súlade s ods. 4 do 5. platovej triedy, pracovná trieda dva. Ako ju môžete považovať za nekvalifikovanú, keď má strednú školu pre učiteľky materských škôl.