11 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
dmichalecova
Sociálny pedagóg - platové zaradenie

Od augusta budem pracovať ako sociálny pedagóg na základnej škole.
Mám ukončené vzdelanie:
- v roku 1988 som ukončila Gymnázium,
- v roku 2000 som ukončila Sociálno-právnu akadémiu, odbor Sociálno-právna činnost,
- v roku 2006 som ukončila UMB v B.Bystrici PF, katedru pedagogiky, odbor Sociálna práca a získala som titul Bc. ,
- v roku 2014 som ukončila PF B.Bystrica, odbor sociálna pedagogika, titul Mgr.

Mám 10 ročnú prax ako vychovávateľka.
Prosím Vás, aké bude moje platové zaradenie?

Maria Pavlikova
Sociálny pedagóg - platové zaradenie

Vašim vzdelaním spĺňate kvalifikačné predpoklady na činnosť sociálneho pedagóga a budete zaradená do kariérového stupňa začínajúci sociálny pedagóg, čomu zodpovedá 9. platová trieda, pracovná trieda dva.

dmichalecova
kto bude mojim uvádzajúcim?

na škole nie je iný odborný zamestnanec, kto bude mojím uvádzajúcim? Môže to byť pedagogický zamestnanec s I. atestáciou?

Maria Pavlikova
Kto bude mojim uvádzajúcim ?

V súlade s § 28 zákona č. 317/2009 Z. z. začínajúci odborný zamestnanec vykonáva odbornú činnosť pod dohľadom uvádzajúceho odborného zamestnanca. V škole alebo v školskom zariadení kde nie je odborný zamestnanec s prvou alebo druhou atestáciou, uvádzanie odborného zamestnanca zabezpečí riaditeľ po dohode s riaditeľom inej školy, v ktorom vykonáva odbornú činnosť odborný zamestnanec s prvou alebo druhou atetsáciou.

Maria Pavlikova
Kto bude mojim uvádzajúcim ?

V súlade s § 28 zákona č. 317/2009 Z. z. začínajúci odborný zamestnanec vykonáva odbornú činnosť pod dohľadom uvádzajúceho odborného zamestnanca. V škole alebo v školskom zariadení kde nie je odborný zamestnanec s prvou alebo druhou atestáciou, uvádzanie odborného zamestnanca zabezpečí riaditeľ po dohode s riaditeľom inej školy, v ktorom vykonáva odbornú činnosť odborný zamestnanec s prvou alebo druhou atestáciou.

Viola
sociálny pedagóg

Dobrý večer,chcela by som vedieť,či môžem robiť na škole sociálneho pedagóga:

Získala som Mgr. z jednoodborovej psychológie.

Dorábam si doplňujúce pedagogické štúdium sociálneho zamerania

2 šk. roky som pracovala na šzš ako učiteľ

Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Sociálny pedagóg

Kvalifikačné predpoklady pre odborných zamestnancov škôl sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 2, prvý diel časť IV. Absolvovanie magisterského štúdia z jednoodborovej psychlógie nie je a nemôže byť kplnením kvalifikačného predpokladu pre činnosť sociálneho pedagóga na škole. Doplňujúce pedagogické štúdium musí nadväzovať na absolvované štúdium. DPŠ sociálneho zamerania - nerozumiem. DPŠ je vždy pedagogického zamerania a získava sa ním pedagogická spôsobilosť. Pracovali ste ako nekvalifikovaný učiteľ na ŠZŠ ? Ani po absolvovaní DPŠ nebudete kvalifikovaná učiteľka špeciálnej školy.

Meska
Sociálny pedagóg-platové zaradenie

Mám zamestnanca, ktorý by mal byť od septembra sociálny pedagóg na základnej škole.
Má ukončené vzdelanie:
v roku 2003 ukončil stredné odborné učilište poľnohospodárske
v roku 2014 ukončil vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave v študijnom programe sociálna práca, Bc.
v roku 2015 ukončil kvalifikačné vzdelávanie pre vychovávateľov a pedagogických asistentov v školách a školských zariadeniach
v roku 2016 ukončil vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislava v študijnom programe sociálna práca, Mgr.
Od 6.11.2006-31.7.2008 pracoval v základnej škole ako asistent učiteľa a od 1.9.2012 do teraz pracuje tiež ako asistent učiteľa.
Prosím Vás do akej platovej triedy ho mám zaradiť?
Ako začínajúci alebo samostatný?
Ďakujem

Maria Pavlikova
Sociálny pedagóg - platové zaradenie

Váš zamestnanec spĺňa kvalifikačné predpoklady na činnosť odborného zamestnanca - sociálneho pedagóga. Vzhľadom k tomu, že doteraz vykonával svoju činnosť ako pedagogický zamestnanec, zaradíte ho do kariérového stupňa začínajúci sociálny pedagóg do adaptačného vzdelávania a do 9. platovej triedy.

pjana
Sociálny pedagóg

Dobrý deň, mala by som záujem o prácu sociálneho pedagóga. Mám ukončené pomaturitné štúdium sociálno-právna činnosť a 2. st. VŠ v obore Vychovávateľstvo. Môžem pracovať ako sociálny pedagóg? Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Sociálny pedagóg

Kvalifikačné predpoklady pre činnosť odborných zamestnancov sú vedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 2 prvý diel časť IV. V súlade s § 7 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. požadovaným stupňom vzdelania pre všetky kategórie odborných zamestnancov je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Stredoškolské vzdelanie nie je dôležité. Zameranie vzdelania je uvedené v citovanej časti prílohy. Vaše vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa nie je plnením kvalifikačného predpokladu na činnosť sociálneho pedagóga.