18 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Ariana Sabo
Som nekvalifikovaná učiteľka ?

Dobrý deň ! Chcela by som poprosit o radu, nakoľko som od marca zmenila prácu a veľmi sa mi zmenil plat kvoli tomu.
30 rokov som pracovala ako učiteľka 1-4 na základnej škole. V roku 2000 som urobila 1. kvalifikačnú skúšku, potom v roku 2008 2. kvalifikačnú skúšku a potom som urobila aj rigoróznu prácu. V septembri 2023 dokončím špeciálnu pedagogiku v Bratislave./ 2 ročné celoživotné štúdium/ Od marca tohto roku som zmenila zamestnanie / špeciálna základná škola/ a namiesto predchádzajúcej 9. triedy ma zaradili do 7. plat.triedy , neuznávajú mi ani 1. ani 2. kvalifikačnú skúšku a dokonca mi neuznali ani odpracované roky./ len čistý pedagogický prax/. Je to tak správne? Veľmi pekne ďakujem !

Maria Pavlikova
Som nekvalifikovaná učiteľka

Dobrý deň,
ak máte vyštudované učiteľstvo pre prvý stupeň základnej školy, tak ste kvalifikovaná učiteľka aj v špeciálnej škole. Atestácie, ak sú vykonané pre kategóriu učiteľ, tak Vám ich musia uznať, a to v súlade s § 60 ods. 4 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. Ak ste v marci toho roku začali pracovať v špeciálnej škole, tak mali uplatniť § 83 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. a zaradiť Vás ako kvalifikovanú do 9. platovej triedy. Ak ste rigoróznu skúšku vykonali pre kategóriu učiteľ, tak Vám ju nemajú ako uznať, pretože máte prvú aj druhú atestáciu. Čo sa týka praxe, je to na rozhodnutí zamestnávateľa, ja nemám žiadne doklady o Vašej praxi.

Ariana Sabo
Poďakovanie

Veľmi pekne ďakujem za odpoveď !

Richard38
Náboženská výchova (Rímskokatolícke)

Dobrý deň.
Otázka na Vás či je pedagóg kvalifikovaný učiteľ NBV.
Učiteľ má vyštudované odbor Katolícka Teológia 2.1.13
Študíjny program : Náuka o rodine
Taktiež má zrobené DPŠ..
Od Cirkvi má povolenie teda misijnú činnosť. Okrem toho má učiteľ ešte vyštudovaný ďalší predmet konkrétne Geo..
Ďakujem

Maria Pavlikova
Náboženská výchova (Rímskokatolícke)

Dobrý deň,
Váš učiteľ spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie predmetu náboženstvo podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, III. časť 16. bod. Od cirkvi musí mať v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z. poverenie na vyučovanie predmetu náboženstvo alebo náboženská výchova.

Janake
Učenie v materskej škole

Dobry deň, p. Pavlikova,
chcela by som pracovať ako učiteľka v materskej škole.
Mam ukončenú vysokú školu Mgr. Učiteľstvo technických predmetov.
Mozem pracovať s týmto vzdelaním v materskej škole?
Ak nie ake vzdelanie si mam spraviť?
Veľmi pekne ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Učenie v materskej škole

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady na vyučovanie v materskej škole sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č.1, 1. diel, I. časť. Keďže ste nekvalifikovaná učiteľka materskej školy je na Vás, ktoré zo vzdelaní uvedených vo vyhláške absolvujete.

Janake
Poďakovanie

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Pozerala som školy a našla som v TN Stredna odborná škola pedagogická SV.Andreja - Svorada a Benedikta maju externe štúdium
Odbor:
diaľkové pomaturitné kvalifikačné štúdium v študijnom odbore 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.
Chcela som sa Vas opýtať,po tomto štúdium budem moct pracovat ako učiteľka materskej škole?
Mozem absolvovať toto studium aj ked mam vysoku druheho stupňa?
Alebo by bolo lepsie si spravit rozšírené studium na Pedagogickej fakulte univerzita Komenského Bratislava
odbor
špeciálna pedagogika pre učiteľky materských škôl
(pre predprimárne vzdelávanie).

Veľmi pekne ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Poďakovanie

Dobrý deň,
ak absolvujete Vami uvedenú strednú školu, budete kvalifikovaná učiteľka materskej školy na úrovni stredoškolského vzdelania a s ohľadom na vysokoškolské vzdelanie, ktoré je iné ako požadované Vás po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania zaradia do 6 platovej triedy aj počas štúdia. Ak by ste sa rozhodli študovať na vysokej škole, tak k Vášmu vzdelaniu musíte absolvovať rozširujúce štúdium predprimárnej pedagogiky, ktoré sa podľa pisateliek v podstate neotvára., resp. málokedy. Na ďalšiu školu, ktorú uvádzate - špeciálna pedagogika pre učiteľky materských škôl Vás nepríjmu, pretože nie ste učiteľka materskej školy a tá je určená pre učiteľky špeciálnych materských škôl.

Renca18
Môžem pracovať v MŠ

Dobrý večer. Môžem pracovať v MŠ ako samostatná učiteľka, keď mám ukončené Souz s maturitou, a teraz som tretiacka v Prešovskej univerzity Bc a ešte mam rok aby som ukončila. Teraz pracujem ako asistentka v ms 3 rok. Môžem už od septembra nastúpiť aj ako ucitelka? Ďakujem

Maria Pavlikova
Môžem pracovať v MŠ

Dobrý deň,
ani pri najlepšej vôli neviem si domyslieť Vaše doterajšie vzdelanie a ani odbor Vášho prebiehajúceho vzdelania. Či môžete nastúpiť ako učiteľka sa spýtajte v materskej škole.

Renca18
Môžem pracovať

Dobrý deň. Som vyucena s maturitou odbor komerčný pracovník v doprave. Teraz študujem 3 rok Predškolská a elementárna pedagogika v Prešove ešte mam rok a ukončím školu. A som zamestnaná ako asistentka v MŠ. Mohli by už od septembra dat ako samostatnú učiteľku"nekvalifikovanu" alebo musím najprv ukončiť vysokú školu?ďakujem

Maria Pavlikova
Môžem pracovať

Dobrý deň,
vzdelanie ste uviedli, ale na Vaše zaradenie má vplyv aj presný dátum nástupu do prvého pracovného pomeru v školstve. Ak Vám dali podmienku v súlade s § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. doplniť si kvalifikačný predpoklad do štyroch rokov od nástupu do zamestnania a lehota doposiaľ neuplynula,, tak Vás môžu zaradiť ako samostatnú učiteľku materskej školy aj počas štúdia a zaradiť Vás do 6. platovej triedy. Rovnako Vás môžu zaradiť aj ako pedagogickú asistentku. Predpokladám, že adaptačné vzdelávanie ste úspešne ukončili.

Renca18
Poďakovanie

Dobrý deň. Ďakujem za odpoveď,
a ano adaptacne vzdelávanie som úspešne ukončila. Prajem Vám krásny deň

Michala Nottna
Môžu ma zamestnať ako kvalifikovanú učiteľku?

Dobrý deň. Rada by som sa opýtala, na to, či by som sa mohla zamestnať ako kvalifikovaná učiteľka matematiky?
Mám vyštudovanú VŠ elektrotechnického zamerania - druhý stupeň, DPŠ ako učiteľ profesijných predmetov a od septembra nastupujem na rozširujúce vzdelávanie - matematika. Momentálne pracujem už tretím rokom ako asistent učiteľa pre deti so ŠVVP.
Ďakujem pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Môžu ma zamestnať ako kvalifikovanú učiteľku?

Dobrý deň,
môžu Vás zamestnať ako kvalifikovanú učiteľku matematiky, ak zamestnávateľ u Vás uplatní § 83 ods. 2 a ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z., a to po dobu dvoch rokov. Ak skončíte rozširujúce štúdium matematiky, tak samozrejme aj naďalej.

Daniel Kučerka
Môžem pracovať ako kvalifikovaný učiteľ 2. stupňa ZŠ?

Dobrý deň, rád by som sa opýtal, či môžem byť zaradený ako kvalifikovaný učiteľ na 2. st. ZŠ na predmet technika. Som absolvent strojníckej fakulty VA Brno (1991), DPŠ (MtF STU BA) (2007), III. st. VŠ v odbore Didaktika technických profesijných predmetov (MtF STU BA) (PhD., 2011), II. atestácia (VŠ DTI) (2018),Učiteľstvo ekonomických predmetov (VŠ DTI) (Mgr., 2020), Rigorózna skúška Učiteľstvo a pedagogické vedy (VŠ DTI) (PaedDr., 2021). Učil som v minulosti na ZŠ a na VŠ. V súčasnosti vyučujem na PdF mimo SR študentov učiteľstva techniky pre ZŠ, SŠ a majstrov OV. Chcem sa vrátiť učiť do SR. Budem kvalifikovaný s mojím vzdelaním a praxou ako učiteľ ZŠ s atestáciou? (prax mám cca 16 rokov v školstve).

Maria Pavlikova
Môžem pracovať ako kvalifikovaný učiteľ 2. stupňa ZŠ?

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady pre učiteľov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 1. Ste kvalifikovaný učiteľ techniky a nemali by ste mať problém s uznaním oboch atestácií. Čo sa týka praxe, tú bude posudzovať zamestnávateľ.