3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
SOSkola
SOSkola

Dobrý deň, chcem sa opýtať na správne zaradenie do PT pedagogického zamestnanca, ktorý bol preradený z majstra odbornej výchovy- kuchár na učiteľa odborných predmetov- tovaroznalectvo, technológia prípravy pokrmov, obchodná prevádzka, odborný výcvik.
Vzdelanie má nasledovné: výučný list -kuchár, servírka 2001, maturita-servírka 1986, pedagogická spôsobilosť na výchovnovzdelávaciu činnosť 1994, Bc. 1998 štúdium pre majstrov odbornej výchovy, Mgr. 2007 -Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy, študijný program učiteľstvo technických odborných predmetov.
štátna skúška didaktika odbor predmetov a stroje a zariadenie - diplom práca -návrh a vyhotovenie názornej učebnej pomôcky pre vyučovací predmet Technológia, téma Mäso jatočného dobytka.
Bude zaradená ako nekvalifikovaná v 6 PT alebo ako samostatná v 7 PT?
Ďakujem za odpoveď

SOSkola
zaradenie do PT PZ

Dobrý deň, chcem sa opýtať na správne zaradenie do PT pedagogického zamestnanca, ktorý bol preradený z majstra odbornej výchovy- kuchár na učiteľa odborných predmetov- tovaroznalectvo, technológia prípravy pokrmov, obchodná prevádzka, odborný výcvik.
Vzdelanie má nasledovné: výučný list -kuchár, servírka 2001, maturita-servírka 1986, pedagogická spôsobilosť na výchovnovzdelávaciu činnosť 1994, Bc. 1998 štúdium pre majstrov odbornej výchovy, Mgr. 2007 -Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy, študijný program učiteľstvo technických odborných predmetov.
štátna skúška didaktika odbor predmetov a stroje a zariadenie - diplom práca -návrh a vyhotovenie názornej učebnej pomôcky pre vyučovací predmet Technológia, téma Mäso jatočného dobytka.
Bude zaradená ako nekvalifikovaná v 6 PT alebo ako samostatná v 7 PT?
Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
zaradenie do PT PZ

Dobrý deň,
splnenie kvalifikačných predpokladov posudzuje v súlade s § 14 zákona č. 138/2019 Z. z. zamestnávateľ, ktorý posúdi zhodu obsahu získaného vzdelania s obsahom školského vzdelávacieho programu. Posúďte aj ostatné skúšky počas vysokoškolského štúdia a na ich základe uznajte kvalifikáciu. Vzhľadom na tému diplomovej práce, myslím, že by ste mohli uznať splnenie kvalifikačného predpokladu a zaradiť ju do 7. platovej triedy.