Sova

Februárová aktivita pre deti v MŠ z oblasti umenie a kultúra

Sova

Oblasť

Umenie a kultúra – výtvarná výchova

Podoblasť

Výtvarné činnosti s tvarom na ploche.

Výkonové štandardy:

  • Skladá tvary a skladaním vytvorí novotvar (nové zobrazenie) a pomenuje ho.
  • Dotvára tvary kresbou (maľbou) a pomenuje výsledok.
  • Dopĺňa, upresňuje (neurčitý tvar).

Pomôcky:

  • predloha na obkresľovanie,
  • priesvitný papier alebo fólia,
  • obyčajná ceruzka alebo fixka.

Opis aktivity:

  1. Vytlačte predlohu na obkresľovanie.
  2. Pripravte si priesvitný papier alebo fóliu a obyčajnú ceruzku č. 2 alebo fixku.
  3. Priložte deťom priesvitný papier na obrázok a vyzvite ho, nech ho obkreslí.

Tip

Podobnou, pre dieťa určite zaujímavou úlohou je kreslenie na fóliu pomocou farieb na sklo.

Stiahnite si dokument