1 príspevok / 0 nový
Adina
Spájanie žiakov do skupiny

Dobrý deň,
chcem vás poprosiť o vysvetlenie §15 Vyhlášky o základnej škole č. 224/2011 - spájanie do skupín. Napr. do jednej skupiny na vyučovanie náboženskej výchovy možno spojiť 20 žiakov toho istého ročníka.

Ak je žiakov menej ako 12 možno spojiť do skupiny žiakov rôznych ročníkov a vytvoriť skupinu s počtom 12 alebo 20 žiakov?

Toto isté je aj pri spájaní žiakov na hodine telwesnej výchovy. Do zmiešanej skupiny možno spojiť 12 alebo 25 žiakov?

Ďakujem za radu