1 príspevok / 0 nový
Miška1
Spätné vyplatenie kreditového príplatku

Dobrý deň, chcem sa opýtať a poradiť.

Nastúpila som do práce 1.11.2019 a podala som žiadosť o uznanie kreditového príplatku dňa 21.11.2019.
Kontinuálne vzdelávania som získala:
22.5.2018 15 kreditov
24.5.2018 15 kreditov
13.6.2018 15 kreditov
20.6.2018 15 kreditov

dňa 5.12.2019 mi prišla odpoveď od riaditeľky:

Na základe zmeny zákona o pedagogických zamestnancoch kredity za kontinuálne vzdelávanie boli uznávané len do 31.8.2019. Od 1.9.2019 sa vzdelávanie riadi podľa zákona č.138/2019 Z.z.

Sú mi teda uznané kredity a smiem podať žiadosť o spätné vyplatenie kreditov, aj keď som dala výpoveď v skúšobnej dobe?

Viem si uplatniť tieto kredity aj v budúcom zamestnaní - asistent učiteľa na základnej alebo strednej škole?

ďakujem.