3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
jarkos
špec. pedagóg

Dobrý deň, prosím o radu a usmernenie týkajúcu sa nášho zamestnanca, ktorý je u nás zamestnaný od 26.8.1998 ako učiteľ a súčasne od 1.9.2007 s ním bola uzatvorená druhá pracovná zmluva na pozíciu školský špeciálny pedagóg.
Vzdelanie:
1. Dňa 1.6.1994 ukončila na UMB B.Bystica "učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, aprobácia dejepis-hudobná výchova.
2. Dňa 28.9.2000 - I. kvalifikačná skúška
3. Dňa 20.9.2006 - UK Bratislava Pedag. fakulta "učiteľstvo pre špec. školy - pedagogika mentálne postihnutých".
4. Dňa 17.2.2010 - rigorózna skúška v odbore "učit. pre špec.školy: pedagogika mentálne postihnutých /PaedDr./.

K 31.12.2014 má 16 rokov pedagogickej praxe.
Ako špec. pedagóg má k 31.12.2014 celkom 7 rokov praxe /počíta sa jej aj pedagogická prax pre určenie platu?/.

Menovaná je zaradená v 11. pl. tr., prac. tr. 1 - ako učiteľka a v 10. pl. tr., prac. tr. 2 - ako špec. pedagóg.

Chcem sa utvrdiť, či je to správne, ale tiež chcem vedieť, či za rigoróznu skúšku môže mať kreditový príplatok /60 kreditov/ aj ako učiteľ a aj ako špec. pedagóg.

Ďakujem pekne za pomoc.

Maria Pavlikova
Špeciálny pedagóg

Vaša zamestnankyňa je správne zaradená do kariérových stupňov a platových tried - netreba nič dodávať. Čo sa týka započítanie pedagogickej praxe do odbornej praxe, že na zvážení zamestnávateľa, či ju započíta plne alebo v pomere 2/3 pre určenie platu. Má dva pracovné pomery súčasne ? Za vykonanie rigoróznej skúšky jej riaditeľ mal vydať osvedčenie o priznaní 60 kreditov a kreditový príplatok sa môže vyplácať v obidvoch kategóriách. Zákon č. 317/2009 Z. z. pri rigoróznych skúškach neukladá povinnosť sledovať kategóriu, v ktorej bola vykonaná.

jarkos
špeciálny pedagóg

Ďakujem za odpoveď. Ešte sa chcem spýtať, platnosť kreditov budem počítať od 17.2.2010 kedy vykonala rigoróznu skúšku alebo od 1.1.2012 - 7 rokov?