4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
psycholog
špecializačné vzdelávanie

Dobrý deň, pracujem ako odborný zamestnanec/ psychológ. Pred pol rokom som ukončila 240 hodinové vzdelávanie ako supervízor, toto vzdelávanie som mala aj v pláne osobnostného rozvoja, čiže schválené riaditeľom školy. No do dnešného dňa mi napriek opakovanej žiadosti nebolo uznané, nebola som zaradená do príslušnej kariérovej pozície. Aké mám možnosti?

Maria Pavlikova
špecializačné vzdelávanie

Dobrý deň,
ak v škole nemáte zriadenú v súlade s § 38 ods. 6 zákona č. 138/2019 Z. z. kariérovú pozíciu supervízor a teda nemáte poverenie na túto činnosť, tak sa asi márne dožadujete benefitov, ako je znížený pracovný úväzok o 1 - 5 hodín za každých 20 žiakov v súlade s § 36 ods. 5 zákona č. 138/2019 Z. z. a príplatok za výkon špecializovanej činnosti podľa § 13a a § 13b zákona č. 553/2003 Z. z. najviac v sume 5 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej ste zaradená, zvýšenej o 14 %, ktorý Vám nepatrí, pretože činnosť supervízora nevykonávate. Ak Vás riaditeľ nepoveril, tak vzdelávanie pre supervízora bolo naviac.

dana.kronfraterova
nadčasové hodiny

Dobrý deň, pani Pavlíková,

ako je známe, tak od 1.januára 2022 sú v zákone č. 138/2019 ustanovené spresnené podmienky vzniku práce nadčas tak, že práca vznikne po splnení základného úväzku.
Viete mi, prosím Vás, uviesť aspoň jeden príklad, kedy PZ svoj základný úväzok nesplní, keďže za výkon práce sa považuje aj čas keď nepracuje pre prekážky v práci na strane zamestnávateľa, či čerpanie NV alebo dovolenky?

Ja ako vedúci zamestnanec mám pocit, že takáto situácia ani neexistuje.
A potom dochádza ku zvláštnym situáciám. Napríklad učiteľ, ktorý má čistý 22 hodinový úväzok v týždni, keď sú prváci na lyžiarskom, odučí vo zvyšných triedach 15 hodín. Ja mu dám suplovať jednu hodinu miesto učiteľa, ktorý na lyžiarskom je, a keďže to nie je presne vtedy, keď by učil u prvákov, nárokuje si ju ako nadčas. Reálne v danom týždni odučí 16 hodín, a pretože tých 7 prváckych hodín je považovaných za prekážku na strane zamestnávateľa, ešte si aj žiada tú jednu hodinu evidovať ako nadčasovú. Je to podľa Vás v poriadku?

Tak Vás chcem poprosiť, uviesť aspoň jeden príklad, kedy nastane situácia, že učiteľ svoj základný úväzok nesplní a nemôže si tak nárokovať nadčas, aby som si vedela ďalšie podobné odvodiť.

Ďakujem Vám za Váš čas i odpoveď.

Maria Pavlikova
nadčasové hodiny

Dobrý deň,
Ja nepracujem v škole, ale určite nastane aj situácia, že napr. v piatok je sviatok, čo sa ráta do odpracovaných hodín, ale mal aj 2 hodiny nadčas a tie neodučí. Aby nenastali situácie, ktoré opisujete už som mnohokrát napísala, aby ste si to upravili vo vnútornom predpise. Napr. tak, že keď sú žiaci na lyžiarskom výcviku, plaveckom výcviku a maturanti sa už neučia, zmení sa rozvrh hodín a učitelia budú pracovať podľa zmeneného rozvrhu. So smernicou sa oboznámia všetci zamestnanci a bude to fungovať.