2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Dagi
Špecializačné vzdelávanie na triedneho učiteľa

Dobrý deň prajem,
prosím Vás ak priniesla učiteľka osvedčenie o ukončenom špecializačnom vzdelávaní na triedneho učiteľa má nárok na 3 % príplatok , ak zamestnankyňa je už triednou učiteľkou a poberá príplatok za triednictvo.
Vopred veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Špecializačné vzdelávanie na triedneho učiteľa

Dobrý deň,
v zákone č. 553/2003 Z. z. je uvedených niekoľko príplatkov, ktoré sa navzájom nevylučujú a zamestnancom sa poskytujú. Tak je to napr. aj s príplatkom za špecializovanú činnosť triedneho učiteľa podľa § 13b ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z., ktorý sa vypláca za činnosť triedneho učiteľa a príplatku za profesijný rozvoj podľa § 14e uvedeného zákona, ktorý sa vypláca preto, lebo sa zamestnanec vzdeláva. Tento bude patriť učiteľovi, aj keď ho výkonom triedneho učiteľa nepoveríte. Je dobré, ak jednotlivé vzdelávania sú zaradené v pláne profesijného rozvoja podľa § 40 aj s označením súladu profesijného rozvoja pedagogického zamestnanca s potrebami školy, a to podľa § 64 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z.