5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Zuzana Haasová
Špecializačné vzdelávanie zo školskej psychológie

Dobrý deň,

veľmi pekne prosím o radu.

Môžem považovať 2- ročné špecializačné vzdelávanie zo školskej psychológie s vypracovanou záverečnou témou: Detská kresba ako diagnostický nástroj v MŠ za splnený kvalifikačný predpoklad a zaradiť p.učiteľku s VŠ II. stupňa s aprobačným predmetom pedagogika-psychológia do 10PT?
Ďakujem a prajem pekný deň.
Haasová

Maria Pavlikova
Špecializačné vzdelávanie zo školskej psychológie

Ak učí na strednej škole predmety pedagogika a psychológia, tak je kvalifikovaná a ak nie je začínajúca, tak je samostatná učiteľka strednej školy so zaradením do 10. platovej triedy.

Zuzana Haasová
Jedná sa o učiteľku MŠ, môžem

Jedná sa o učiteľku MŠ, môžem jej to uznať ? Ďakujem

Maria Pavlikova
Špecializačné vzdelávanie zo školskej psychológie

Špecializačné vzdelávanie zo školskej psychológie nie je plnením kvalifikačných predpokladov pre učiteľku materskej školy. Kvalifikačné predpoklady sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1 časť I. Učiteľ materskej školy.

Zuzana Haasová
Ďakujem

Ďakujem