1 príspevok / 0 nový
Zuzana Haasová
Špecializačné vzdelávanie zo školskej psychológie

Dobrý deň,

veľmi pekne prosím o radu.

Môžem považovať 2- ročné špecializačné vzdelávanie zo školskej psychológie s vypracovanou záverečnou témou: Detská kresba ako diagnostický nástroj v MŠ za splnený kvalifikačný predpoklad a zaradiť p.učiteľku s VŠ II. stupňa s aprobačným predmetom pedagogika-psychológia do 10PT?
Ďakujem a prajem pekný deň.
Haasová