5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Monika Kipikašová
Špecializovaná trieda

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť…Môžem vyučovať žiakov v špecializovanej triede ak mám vyštudovaný odbor špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých II. stupna? V triede budú zaradení žiaci zo SZP. Pripadne v akom zákone sa tieto usmernia nachádzajú. Ďakujem za odpoved.

Maria Pavlikova
Špecializovaná trieda

Ospravedlňujem sa, ale je špecializovaná trieda rovnaká ako špeciálna trieda ?

Monika Kipikašová
Špecializovaná trieda

Nie je. V špecializovanej triede sa nevzdelavaju žiaci s postihnutím. Slúži na preklenutie nedostatočne zvladnutych vedomosti. Väčšinou sa v nej vzdelávajú žiaci zo SZP. Ale žiaci zo SZP patria medzi žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími problémami. Tak si myslím, ze by mohol v tejto triede učiť aj učiteľ so špeciálnou pedagogiku. Ale nikde tuto informáciu nemôžem nájsť.

Maria Pavlikova
Špecializovaná trieda

Kvalifikačné predpoklady učiteľov posudzuje v súlade s § 14 zákona č. 138/2019 Z. z. zamestnávateľ. špeciálna pedagogika ako odbor podľa môjho názoru nie je zameraná len na určitú časť postihov. Je to všeobecný odbor. Súhlasím s Vašim názorom, ale rozhodujúci je názor zamestnávateľa. Pozerala som aj do školského zákona (§ 94 zákona č. 245/2008 Z. z. ) aj do vyhlášky, uvádza sa špeciálna trieda, nerozlišujú sa. Ak mám nesprávny názor ospravedlňujem sa.

Monika Kipikašová
Špecializovaná trieda

Ďakujem veľmi pekne. V zákone 245/2008 v par.29 ods.10 je uvádzaná špecializovaná trieda.