4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Martina1975
Špeciálna pedagogika

Dobrý deň,
prosím o odpoveď: Naša učiteľka študovala v bakalarskom programe a odbore predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených. Magisterské štúdium však ukončila na inej škole a študijnom programe učiteľstvo pre primárne vzdelávanie.
Keďže sme špeciálna škola, učitelia musia mať aj špeciálno-pedagogické vzdelanie. Chcem sa preto opýtať či tejto učiteľke postačuje mať ukončenú špeciálnu pedagogiku len v bakalárskom programe?
Dakujem

Maria Pavlikova
Špeciálna pedagogika

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady pre učiteľov prvého stupňa základnej školy sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 1, 2. diel, II. časť. V 2. bode je uvedené kvalifikačné vzdelávanie a) rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky alebo b) pomaturitné kvalifikačné štúdium v študijnom odbore špeciálna pedagogika. Bakalársky študijný program, ktorý uvádzate tam uvedený nie je a preto nie je plnením kvalifikačnej požiadavky - špeciálno-pedagogická spôsobilosť.

Marika1980
Špeciálna pedagogika

Dobrý deň,
prosím Vás o odpoveď. Študovala som na TUKE Strojnícka fakulta- Ekonomiku a riadenie - štúdium ukončené v roku 2004. Mám ukončené DPŠ. Minulý rok som ukončila rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky - učiteľstvo na Pedagogickej fakulte PU. Chcem sa opýtať či som kvalifikovaná na vyučovanie na ŠZŠ?
Ďakujem za odpoveď

Martina1975
Špeciálna pedagogika

Dobry den, podľa dosiahnutého vzdelania ste kvalifikovaná na vyučovanie na ŠZŠ.