4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
erika2303
Specialna pedagogika

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či je možné k predškolskej pedagogike si doplniť k tomu špeciálnu pedagogiku formou kurzu. Ďakujem.

Maria Pavlikova
Špeciálna pedagogika

Formou akého kurzu ? Kurz má nahradiť vysokoškolské vzdelanie ? Myslím, že nie. A načo potrebujete taký kurz ?

erika2303
Maria Pavlikova

Chcela som tým povedať, či je možné pracovať v materskej škole s austickými deťmi s odborom predškolská pedagogika a poprípade akým spôsobom sa dá doplniť špecializácia na špeciálnu pedagogiku s týmito deťmi.

Maria Pavlikova
Erika2303

Kvalifikačné predpoklady pre činnosť učiteľky materskej školy sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č.1, časť I. a časť II., ktorá sa Vás týka. Nepíšete, na ktorom stupni vzdelania spĺňate kvalifikačné predpoklady na činnosť učiteľky materskej školy, ale v špeciálnom školstve je vždy potrebné doplniť si štúdium špeciálnej pedagogiky. Bližšie je to uvedené v § 8 a v § 8a zákona č. 317/2009 Z. z. Ak ste už v pracovnom pomere, tak Vás snáď zamestnávateľ upozornil na dplnenie si špeciálno-pedagogickej spôsobilosti. Je to Vaša povinoosť v súlade s § 60 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z.