6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
kiara
Špeciálna pedagogika - rozširujúce štúdium uplatnenie

Dobrý deň,

prosím o vysvetlenie nasledovnej situácie, nakoľko som doteraz získala veľmi protichodné vysvetlenia. Som učiteľ pre ZŠ a SŠ s aprobáciou.
Začala som študovať rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky v rámci programu realizovaného NIVaM (Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky pre PZ v školách, ŠZ a triedach pre deti a žiakov so ŠVVP a v zariadeniach sociálnej pomoci - https://mpc-edu.sk/sk/edu/group/3123 )
Momentálne som zamestnaná - Spojená škola ( pre deti s mentálnym postihom + NKS), kde mi bolo zo strany zamestnávateľa oznámené, že po absolvovaní tohto typu rozširujúceho štúdia nebudem spĺňať kvalifikačné predpoklady pre prácu učiteľky na tomto type školy. Musela by som mať vraj vyštudované RŠ ŠP univerzitného smeru so špecializáciou na mentálny postih. Pred začiatkom štúdia nám bolo povedané, že toto štúdium bude platné aj na špeciálnych školách.
Rovnako som zisťovala možnosti uplatnenia po absolvovaní rozširujúceho štúdia na bežných ZŠ a SŠ. Podľa mojich informácií zo strany riaditeľov škôl nie je záujem o takto kvalifikovaného zamestnanca. Preto Vás týmto prosím o presné vymedzenie na akých typoch škôl a na akých pracovných pozíciách môžem mať uplatnenie po absolvovaní Rozširujúceho štúdia ŠP realizovanom NIVaM. Štúdium je platené a nakoniec to nebudem môcť ani uplatniť ...
Mám tomu rozumieť tak, že pokiaľ je škola zaradená v sieti Špeciálnych škôl pre deti s mentálnym postihom, musím mať vyštudované rozširujúce štúdium ŠP na UK Bratislava , špecializácia mentálny postih a nie je postačujúce štúdium v rámci programu NIVaM ?
Na objasnenie - Rozširujúce štúdium som začala študovať na podnet predchádzajúceho zamestnávateľa, kde vzdelanie by bolo bývalo postačujúce, ale z rodinných dôvodov som musela zmeniť pôsobisko aj zamestnávateľa.
Ďakujem za reakciu.

Maria Pavlikova
Špeciálna pedagogika - rozširujúce štúdium uplatnenie

Dobrý deň,
ako učiteľka základnej školy máte vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky musíte absolvovať na príslušnej vysokej škole. Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky organizované NIVAM je postačujúce k úplnému strednému odbornému vzdelaniu napr. pre vychovávateľov, majstrov odbornej výchovy, učiteľky materskej školy, kde je plnením kvalifikačného predpokladu aj ÚSO vzdelanie.

kiara
Špeciálna pedagogika - rozširujúce štúdium uplatnenie

Ďakujem za odpoveď.

Takže mám tomu rozumieť tak, že zo strany NIVAM-u ide o zavádzajúce informácie ? Nakoľko opakovane školiteľka tvrdí, že osvedčenie získané absolvovaním vzdelávania je adekvátne vzdelaniu z univerzity, nakoľko je tam garancia zo strany univerzity.
V popise vzdelávania stojí, že je to vzdelávanie pre pedagogických pracovníkov ... pre prácu v školách ... atď. Takže ako učitelia toto platené 2-ročné vzdelávanie absolvujeme zbytočne ? Na záver sú skúšky a obhajoba práce.
Celá vzdelávacia skupina je zložená iba z učiteľov a riaditeľov bežných škôl , (vychovávatelia majú vytvorenú vlastnú vzdelávaciu skupinu), zopár ľudí je tam zo špeciálnych škôl - práve preto vznikol mne tento problém s uplatnením a akceptovaním, pretože všetkým takto získané vzdelanie,resp. osvedčenie zamestnávateľ bude akceptovať, ale mne nie, nakoľko je rovnakého názoru ako Vy. Môže byť v tomto smere problém v tom, či ide o učiteľa 1. stupňa alebo 2. stupňa ?
Rovnako je paradoxné, že v meste kde pôsobím sú 2 "špeciálne školy". V mojej to neplatí, v druhej s akceptáciou nemajú problém.
Viem, že po rozširujúcom štúdiu aj na univerzite nemôžem zastávať pozíciu špeciálneho pedagóga. O to tu nejde. Ide o rozšírenie kvalifikácie v rámci narastajúcich požiadaviek pre deti so ŠVVP, špeciálne triedy v rámci bežných ZŠ, pre triedy a školy detí s autizmom a pod.
Keďže som pedagóg s aprobáciou prišlo mi to ako dobré riešenie na rozšírenie ďalších možností uplatnenia v budúcnosti.
Čaká ma druhá splátka za vzdelávanie, tak teraz váham, či to má vôbec zmysel doštudovať ...

Ari 028
Do ktorej tarifnej triedy patrím ?

Dobrý deň !
Veľmi ma to trápi, preto vás prosím o pomoc. Pracovala som ako učiteľka na základnej škole vyše 32 rokov. Bola som zaradená do 9. platovej triedy, /úspešne som absolvovala 1. a 2. kvalifikačné skúšky a dokonca som získala aj titul PaedDr./ Od januára 2023 učím v špeciálnej škole, kde som bola zaradená do 7. platovej triedy. Momentálne dokončujem v Bratislave špeciálnu pedagogiku./ celoživotné štúdium/

Teraz je môj plat približne o 400 eur nižší ako predtým. Je to správne zo strany riaditeľa ? Vopred ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Do ktorej tarifnej triedy patrím

Dobrý deň,
ak ste kvalifikovaná učiteľka pre základnú školu, tak ste kvalifikovaná učiteľka aj pre špeciálnu základnú školu. Chýba Vám však špeciálna pedagogika. Ak od januára 2023 ste prestúpili na špeciálnu základnú školu, mali u Vás uplatniť § 83 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. a ponechať zaradenie v 9. platovej triede, pracovná trieda dva. Na splnenie kvalifikačného predpokladu špeciálnej pedagogiky Vám plynie lehota štyroch rokov, to by na špeciálnej škole mali vedieť. Váš plat sa mal zvýšiť, pretože v pracovnej triede dva sú vyššie platové tarify. Vychádzam z údajov, ktoré ste uviedli. Požiadajte riaditeľa o prehodnotenie Vášho platového zaradenia.

Ari 028
Do ktorej tarifnej triedy patrím ?

Veľmi pekne ďakujem za odpoveď !