3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Miriam Pániková
Špeciálne triedy v ZŠ - aprobácia vedenia školy

Dobrý deň,
chcela by som sa Vás opýtať, či je potrebné (legislatívne), aby niekto z vedenia školy (riaditeľ, alebo zástupca)mali vyštudovanú špeciálnu pedagogiku, nakoľko v ZŠ je zriadená špeciálna trieda. Samozrejme, že v tejto triede učí špeciálny pedagóg. Vopred Vám veľmi pekne ďakujem.

Maria Pavlikova
Špeciálne triedy v ZŠ

Ak sa v bežnej škole vytvorí špeciálna trieda, samozrejme aj vyučujúci aj riaditeľ by mali mať absolvovanú špeciálnu pedagogiku, resp. také vzdelanie ako sa vyžaduje podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. pre učiteľov v špeciálnych školách podľa prílohy č. 1, časť IV. alebo časť VI. Problém je však v tom, že od vzniku takejto triedy plynie lehota 4 roky na začatie a 7 rokov na doplnenie si špeciálnopedagogickej spôsobilosti, a to v súlade s § 60 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z. Do uvedenej doby môžu výchovnovzdelávaciu činnosť v špeciálnej triede vykonávať ako kvalifikovaní učitelia aj bez získanej špeciálnopedagogickej spôsobilosti so zaradením do platovej triedy, na ktorú spĺňajú kvalifikačné predpoklady, pracovná trieda 2, a to v súlade s § 5a ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z.

Miriam Pániková
Ďakujem Vám veľmi pekne za

Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď,
no stále mi nie je jasné - na základe čoho má mať špeciálnopedagogické vzdelanie aj riaditeľ základnej školy.
Učitelia v špeciálnej triede majú špeciálno pedagogickú spôsobilosť a výchovné predmety sa žiaci učia spolu so žiakmi bežnej triedy - čiže ich učia učitelia bez špeciálnej pedagogiky (telesná výcova, technická výchova apod.)