1 príspevok / 0 nový
Marika Lašová
Špeciálnopedagogická spôsobilosť

Dobrý deň, chcem sa opýtať či je VŠ vzdelanie I. stupňa, čiže Bc. považované za získanie špeciálnopedagogickej spôsobilosti, je Bc náhradou roširujúceho študia špec.ped.? Učiteľka má VŠ II. stupňa poľnohospodárskej Nitra, má DPŠ a Bc. špeciálnej pedagogiky. Splňa špeciálnopedagogickú spôsobilosť?
Ďakujem!