9 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Tamija
špeciálny pedagóg

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. Ak mám strednú školu - obchodnú akadémiu, následne ukončený 2.stupeň VŠ špeciálny pedagóg, popritom som začala študovať strednú pedagogickú (1.rok mám už skončený) teraz som sa zamestnala v špeciálnej MŠ a pokračujem študovať na strednej pedagogickej (budem maturovať). Do akej platovej triedy by som mala byť zaradená?
Ďakujem.

Maria Pavlikova
špeciálny pedagóg

Dobrý deň,
Vaše zaradenie závisí od toho, kedy vznikol Váš prvý pracovný pomer v školstve a či Vám bola daná podmienka získať kvalifikačný predpoklad na pracovnú činnosť učiteľky materskej školy.

Tamija
špeciálny pedagóg

VŠ som ukončila len teraz a toto je môj prvý pracovný pomer, strednú pedagogickú školu som si začala robiť len "pre ístotu" počas štúdia na VŠ.

Maria Pavlikova
špeciálny pedagóg

Dobrý deň,
ešte doplňte či budete pracovať ako učiteľka materskej školy, prípadne špeciálnej materskej školy alebo školský špeciálny pedagóg, lebo to nedokážem identifikovať.

Tamija
Špeciálny pedagóg

Dobrý deň, v zmluve je uvedené že som zaradená ako vychovávateľ - špeciálny pedagóg a budem pracovať v centre soc. služieb pre deti.
Ďakujem

Maria Pavlikova
Špeciálny pedagóg

Dobrý deň,
v prvej otázke ste písali, že ste sa zamestnali v špeciálnej materskej škole. Pracovná činnosť vychovávateľ - špeciálny pedagóg nemôže byť takto stanovená. Vychovávateľ je pedagogický zamestnanec a špeciálny pedagóg je odborný zamestnanec.

Tamija
Špeciálny pedagóg

Ďakujem za odpoveď

mirka74
adaptačné vzdelávanie

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s prosbou o informáciu ohľadom môjho adaptačného vzdelávania. Mám problém v mojom novom zamestnaní. Vyžadujú odo mňa doklad o adaptačnom vzdelávaní. Ukončila som VŠ odbor vychovávateľstvo mentálne postihnutých. V praxi som už 29 rokov. Pracovala som nasledovne od roku 1993 do r.2013 v DSS ako vychovávateľka, od r.2014 do 31.9.2023 ako vychovávateľka v školskom klube v ZŠ pri zdravot. zariadení a teraz od 1.9. 2023 ako učiteľka v špeciálnej materskej škole. V súčasnom zamestnaní odo mňa vyžadujú doklad o adaptačnom vzdelávaní. Nemám ho, pretože po 20-tich rokoch praxe v DSS som ho nepotrebovala v ZŠ pri ZZ, ale teraz ho musím mať. Dôvod je ten, že som pracovala v "DSS ", a tam mi zrejme adaptačné neplatí, preto chcú aby som ho priniesla z minulého zamestnania ZŠ pri ZZ , ale tam som ho nemusela robiť, pretože som mala 20-ročnú prax v DSS. Prosím o radu, čo v tomto prípade robiť. Ďakujem.

Maria Pavlikova
adaptačné vzdelávanie

Dobrý deň,
nutnosť absolvovať adaptačné vzdelávanie priniesol zákon č. 317/2009 Z. z. od 1. 11. 2009. Je to povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť pre začínajúceho pedagogického zamestnanca adaptačné vzdelávanie. Zamestnávateľ, ku ktorému nastupujete nemá žiadne ustanovenie v zákone č. 138/2019 Z. z. a ani v žiadnom inom predpise od Vás žiadať nejaký dokument o absolvovaní adaptačného vzdelávania, ak ste v praxi (pedagogickej) 29 rokov. Posúdi Vaše vzdelanie, teda plnenie kvalifikačných predpokladov na činnosť, ktorú budete vykonávať a zaradí Vás do príslušného kariérového stupňa v súlade s § 28 zákona č. 138/2019 Z. z., okrem začínajúceho pedagogického zamestnanca.