2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
slotova
špeciálny pedagóg v centre pre deti a rodiny

Vážená pani Pavlíková a Belešová,
žiadam Vás o posúdenie kvalifikačného predpokladu zamestnanca na pracovnej pozícii špeciálny pedagóg v súlade s vyhláškou 1/2020:
zamestnanec zamestnaný od 01.07.2011 v súčasnosti na rodičovskej dovolenke s plánovaným nástupom od 01.02.2020
ukončené VŠ II. v študijnom odbore: učiteľstvo pre špeciálne školy, špecializácia: pedagogika mentálne postihnutých
za ochotu vopred ďakujem
slotová

Maria Pavlikova
špeciálny pedagóg v centre pre deti a rodiny

Vyhláška MŠVVaŠ SR o kvalifikačných predpokladoch nadobudla účinnosť 1. 1. 2020, ale neviem, či som niečo prehliadla, ale nemyslím si, že budete prehodnocovať plnenie kvalifikačných predpokladov pri zamestnancoch, ktorí sú v pracovnom pomere. Vaša zamestnankyňa bude kvalifikovaná za splnenia kvalifikačnej požiadavky, ktorou je päť rokov v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchov a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.