2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
bea J
Splnenie kvalifikačnej požiadavky - správne zaradenie

Prosím o radu pri zaradení pedagogického zamestnanca v zmysle novej vyhláška č. 1/2020.

Učiteľ na SOŠ vyučený v odbore cestovný ruch v máji 2007 doplnenie pedagogickej spôsobilosti v januári 2013 . V máji 2002 vykonal na štátnej jazykovej škole štátnu jazykovú skúšku z nemeckého jazyka. Podľa novej vyhlášky som ho zaradila ako učiteľa odborných ekonomických predmetov príloha č. 1 zákona 1/2020 časť IV. učiteľ strednej školy bod 134 ( vzdelanie podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019.) Neviem si však poradiť ako ho zaradiť ak vyučuje aj predmet nemecký jazyk. Prosím o radu a informáciu či som postupovala správne. Vrelá vďaka.

Maria Pavlikova
Splnenie kvalifikanej požiadavky - správe zaradenie

Učiteľ na SOŠ vyučený v odbore cestovný ruch – môžete mi to konkretizovať ? Z akého dôvodu prehodnocujete jeho zaradenie ? Vo vyhláške č. 1/2020 Z. z. sú uvedené aj všetky doteraz platné vzdelania a keď bol pedagogický zamestnanec správne zaradený, netreba vyhlášku ani brať do ruky. Na každý predmet uplatňujete nejaké konkrétne zaradenie ? To je pre mňa nové. Váš zamestnanec Je učiteľ strednej školy s konkrétnym zaradením do kariérového stupňa. Aby ste mali istotu, že vyhláška obsahuje aj kvalifikačné predpoklady pre učiteľov jazykov, pozrite aj prílohu č. 1, 3. diel VI. Časť bod 1. Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. Vôbec som nepochopila vyučenie v odbore cestový ruch a vyučovanie ekonomických predmetov.