9 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Nika M
Splnenie základného úväzku - nadčas

Dobrý deň,

od 1.1.22 je v zákone č. 138/2019 Z.z. spresnenie podmienky vzniku práce nadčas a to tak, že práca nadčas vznikne až po splnení základného úväzku. Plný úväzok učiteľa na ZŠ je 23. hodín.
Chcem Vás poprosiť o radu, či to chápem správne.

Pondelok až štvrtok si odučím všetky svoje hodiny v počte 19 a odzastupujem 2 hodiny za kolegu, ktorý chýba. V piatok si vezmem dovolenku, čiže svoje zvyšné 4 hodiny neodučím. Už som tým pádom nesplnila môj povinný základný úväzok, keď som čerpala jeden deň v danom týždni dovolenku a teda nemám nárok na dané 2 hodiny nadčasu, ktoré som odrobila za kolegu?

A čo v prípade čerpania náhradného voľna, ak by som si miesto dovolenky minula na ten istý piatok hodiny náhradného voľna, ktoré som si v minulosti nazbierala zo zastupovania, opäť mi 2 hodiny nadčasu v daný týždeň "prepadnú" kvôli nesplneniu môjho základného úväzku?

Je mi jasné, že ak chýbam napr. kvôli OČR, PN, návšteve u lekára atď., do úväzku sa mi to počíta.

Ide mi konkrétne o to, či sa dovolenka a čerpanie náhradného voľna považuje za odpracované hodiny a napriek tomu, že si tie dni reálne neodpracujem v škole, či si aj napriek tomu splním základný úväzok a mám v daný týždeň nárok na nadčasové hodiny, ak budem musieť zastupovať. Alebo treba byť vždy fyzicky prítomný celých 23. hodín/týždeň, aby som mala nejaké nadčasy za zastupovanie.

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Splnenie základného úväzku - nadčas

Ak ste práceneschopná, čerpáte ošetrovné, návštevu u lekára, dovolenku, náhradné voľno z minulého mesiaca, všetko je to odpracovaná doba. Teda ak v piatok neodučíte svoje hodiny, ale predtým ste zastupovali kolegu, vznikol Vám nadčas. Nič sa v posudzovaní nadčasu ani od 1. 9. 2019 ani od 1. 1 . 2022 nezmenilo.

ankabac
Určenie nadčasových hodín

Dobrý deň, podľa výkladu par.7 zákona 138/2019 nám určil zamestnávateľ všetky nadúväzkové hodiny na piatok, na čo má právo. Vznikajú zvláštne situácie. Npar. ak v piatok je sviatok, alebo prázdniny, tak samozrejme nadpočetné hodiny neodučíme a nemáme na ich preplatenie alebo NV nárok. Ak však kolega, ktorý nie je v práci od pondelka do štvrtku kvôli čerpaniu RD, alebo PN, alebo lekárskeho vyšetrenia- čo sa všetko považuje za odpracovaný deň - príde do práce v piatok a odpracuje napr. 4 hodiny nadčasové, má preplatené všetky. Môže zamestnávateľ určiť nadčasové hodiny (nadúväzkové) aj v iné dni než v piatok? Naši nadriadení tvrdia, že nie a postupujú presne podľa zákona. Prídeme tým o dosť nadčasových hodín, pretože veľakrát piatky s prázdniny alebo sviatok. Ďakujem za odpoveď.

Ilka
Zasupovanie počas materskej dovolenky

Dobrý deň,
pracujem na ZŠ ako učiteľka od 1.12.2019. Bola som prijatá na zastupovanie počas materskej dovolenky, a teda na dobu určitú, do 30.11.2020. V júni 2020 mi predĺžili zmluvu do 30.11.2022. Vedenie mi povedalo, že kolegyni, ktorú zastupujem, síce končí v decembri 2022 materská, ale chce si ešte čerpať do konca augusta dovolenku, ktorá jej počas troch rokov nabehla. Ja by som chcela požiadať o znovuuzatvorenie zmluvy na dobu neurčitú. Je možné zmeniť od 1.12.2022 zmluvu na dobu neurčitú alebo so mnou musia opäť uzatvoriť zmluvu na dobu určitú, na miesto kolegyne?
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zastupovanie počas materskej dovolenky

Ak máte uzatvorenú pracovnú zmluvu na určitú dobu na zastupovanie kolegyne počas materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, zamestnávateľ Vám túto zmluvu môže predĺžiť na dobu určitú v súlade s § 48 ods. 4 písm. a) Zákonníka na dobu dovolenky, ktorá bezprostredne nadväzuje na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku. Či Vám predĺžia pracovný pomer na dobu neurčitú ako to uvádzate v otázke ,je na posúdení a rozhodnutí zamestnávateľa. troch rokov materskej a rodičovskej dovolenky nevznikol nárok na toľko dní dovolenky, aby ju čerpala do konca augusta, čo je viac ako 160 dní.

Andrea 79
Nadčas a posledný deň v týždni

Dobrý deň, citujem výklad: MINEDU - Aplikačná pomôcka k práci nadčas pedagogických zamestnancov -
"Učiteľ má v piatok v úväzku určené pravidelné dve hodiny práce nadčas. V piatok bol celý
deň na lekárskom vyšetrení. Za príslušný týždeň práca nadčas nevznikla, i keď sa tento deň
považuje za odpracovaný"
Ako je to teraz prosím, keď je v piatok sviatok alebo dovolenka nemajú ped.zam. nárok na nadčas?

Maria Pavlikova
Nadčas a posledný deň v týždni

Dobrý deň,
ak je v piatok dovolenka, lekár alebo idú žiaci na exkurziu, učiteľ neodučí nadčasové hodiny, tak nadčas nevzniká. Čo je na tom nejasné. V tom týždni má odpracovaný plný fond pracovného času, samozrejme bez nadčasu.

Epet
Nadúväzkové hodiny

Dobrý deň,

učiteľ základnej školy má základný úväzok 23H a 2H má nadúväzkové. Sú to posledné dve hodiny v jeho rozvrhu, teda 4. a 5. hodina v piatok. Chcela by som sa opýtať, ako postupovať v prípade, keď učiteľ riadne odučí prvé štyri dni týždňa a v piatok počas 1.-3. hodiny ide s deťmi na školskú akciu. Do školy sa vráti a 4. a 5. hodinu odučí, ale nie v triedach, ktoré má klasicky v rozvrhu, ale v iných (tie pôvodné sú na lyžiarskom výcviku a jemu vzniknú náhrady - supluje za iného chýbajúceho učiteľa). Počítajú sa v takomto prípade tie posledné dve hodiny v piatok za nadčasové? V škole nám totiž tvrdia, že nadčasové hodiny sa viažu nie len na vyučovaciu hodinu, ale aj konkrétnu triedu. Ďakujem.

Maria Pavlikova
Nadúväzkové hodiny

Dobrý deň,
v tomto prípade vzniká nadčas. Ako sa môžu nadčasové hodiny viazať na konkrétnu triedu, keď v praxi učiteľ raz supluje tu a raz tam. Nerozlišujeme nad úväzkové hodiny a nadčasové hodiny, všetky hodiny, ktoré sú odučené nad základný úväzok sú nadčasové.