2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Anna Fraňová
spôsobilosť

Dobrý deň, prosím Vás, mám ukončené VŠ vzdelanie II.st na Právnickej fak.UK. Rada by som učila dejepis na ZŠ. Je nejaká možnosť? Stačí nejaké doplnkové štúdium, ale si musím urobiť komplet druhú VŠ? Ďakujem.

Maria Pavlikova
Spôsobilosť

Kvalifikačné predpoklady pre pedagogických zamestnancov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, prvý diel, III. časť. V tejto časti nájdete aj kvalifikačné predpoklady na vyučovanie predmetu dejepis na základnej škole.