4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
balentinka
Spôsobilosť a zaradenie do platovej triedy - učiteľka ANJ

Dobrý deň,

mám skončený 1. stupeň VŠ vzdelania v odbore Učiteľstvo akademických predmetov - Anglický jazyk a Náuka o spoločnosti (štátne skúšky z ANJ, NoS, Pedagogiky), najvyšší certifikát Cambridge - English Proficiency na úrovni C2 a momentálne externe študujem na UCM v Trnave magisterský stupeň v odbore Anglický jazyk v odbornej komunikácii.
Som kvalifikovaná na učenie na ZŠ na 1. stupni už teraz alebo až po dokončení Mgr. štúdia? Ak už teraz, do akej platovej triedy by som mala byť zaradená?

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Vyžadovaným stupňom vzdelania pre učiteľa základnej školy je v súlade s § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Vašim predpokladaným vzdelaním nebudete kvalifikovaná učiteľka pre prvý stupeň základnej školy. Kvalifikačné predpoklady sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1 I. diel, II. časť.

balentinka
Spôsobilosť a zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,

Ďakujem za odpoveď. Nie som si istá, či moja otázka bola správne položená. Chcela som sa spýtať na kvalifikáciu len na výučbu ANJ na prvom stupni ZŠ (nie všetkých predmetov).
V prípade, že na výučbu ANJ kvalifikovaná po skončení Mgr. štúdia budem, do akej platovej triedy by ma mal zamestnávateľ zaradiť.
Ďakujem za objasnenie.

Maria Pavlikova
Spôsobilosť a zaradenie do platovej triedy

Ak budete učiť iba anglický jazyk a v školstve ste ešte nepracovali, zaradia Vás do kategórie začínajúci učiteľ, ktorému zodpovedá 6. platová trieda.