5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané

Dobrý deň,

je prosím možné, aby mal pedagóg nárok na príplatok za profesijný rozvoj za absolvovanie špecializačného vzdelávania na výkon činnosti uvádzajúceho pedagóga?

Maria Pavlikova

Príplatok za profesijný rozvoj podľa § 14e ods. 1 písm. c) zákona č. 553/2003 Z. z. sa poskytuje za absolvovanie špecializačného vzdelávania. Konkrétne zameranie špecializačného vzdelávania zákon nešpecifikuje. Špecializačné vzdelávanie na výkon činnosti uvádzajúceho zamestnanca je povinný absolvovať pedagogický zamestnanec podľa § 35 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. a jeho cieľom je získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon špecializovaných činností. Ak pedagogický zamestnanec špecializačné vzdelávanie absolvoval, príplatok za profesijný rozvoj podľa vyššie uvedeného mu patrí.

Príplatok za profesijný rozvoj za špecializačné vzdelávanie

Vychádzam z § 64 ods. 2 písm. a) tretí bod zákona č. 138/2019 Z. z., kde sú presne vymenované druhy špecializačného vzdelávania za ktoré sa poskytuje príplatok za profesijný rozvoj podľa § 14e zákona č. 553/2003 Z. z.

Nie je medzi nimi špecializačné vzdelávanie na výkon činnosti uvádzajúceho pedagogického zamestnanca. Zrejme preto, že tento zamestnanec má nárok na príplatok za výkon špecializovanej činnosti podľa § 13b ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z.

Podobne triedny učiteľ má príplatok za triednictvo , preto nemá nárok ešte aj na príplatok za profesijný rozvoj za absolvovanie špecializačného vzdelávania na výkon triedneho učiteľa.

Maria Pavlikova

K mojej predchádzajúcej odpovedi uvádzam opravné stanovisko a zároveň sa ospravedlňujem za chybnú odpoveď. V § 14e ods. 1 písm. c) zákona č. 553/2019 Z. z. je odvolávka na § 64 ods. 2 písm. a) tretí bod zákona č. 138/2019 Z. z., kde sú presne vymenované druhy špecializačného vzdelávania, za ktorá sa poskytuje príplatok za profesijný rozvoj podľa § 14e zákona č. 553/2003 Z. z . Za špecializačné vzdelávanie pre uvádzajúceho pedagogického zamestnanca sa príplatok nevypláca.

Maria Pavlikova

Uvažujete správne, ja som Vám to isté napísala v opravenej odpovedi dnes o 9.55 hod. aj s ospravedlnením za pôvodnú nesprávnu odpoveď, ktorá ma mrzí o to viac, že ste opravu zrejme nezaregistrovali.