8 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Monika111
§ 8 ods. 7 zákona 317/2009 prosím o radu

Prosím Vás p. Pavlíková o pomoc pri zaradení do platovej triedy pedagogických asistentov:

prvá zamestnankyňa:
vzdelanie - VŠ študijný program sociálna práca 1. stupeň ukončený v roku 05/2012, potom si ukončila 09/2013 kvalifikačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov na doplnenie pedagogickej spôsobilosti v Metodicko -pedagogickom centre pre kategóriu vychovávateľov a pedagogických asistentov . Následne v VŠ II. stupeň ukončená 05/2014. Prvé zamestnanie ako asistent učiteľa bolo v roku 2012.

druhá zamestnankyňa:
VŠ II. stupeň - odbor sociálna práca ukončená v roku 2006 a v roku 2013 ( po skončení VŠ ) ukončené kvalifikačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov na doplnenie pedagogickej spôsobilosti v Metodicko-pedagogickom centre pre kategóriu vychovávateľov a pedagogických asistentov. Prvé zamestnanie ako asistent učiteľa bolo v roku 2002.

Ani jedna nemá DPŠ ukončenú na vysokej škole k vysokoškolskému vzdelaniu, ale k stredoškolskému teda v metodicko pedagogickom centre. Môžu byť zaradené v 9. platovej triede pri využití § 8 ods. 7 zákona 317/2009 ?

Ja som Vám už raz o prvej zamestnankyni písala, ale nemôžem nájsť príspevok. Vtedy ste mi ju odporučili takto zaradiť. Ale teraz sme ich prijali cez projekt a MPC ich odmieta zaradiť do 9.PT z dôvodu, že to kvalifikačné štúdium nepovažujú za doplňujúce pedagogické štúdium (teda DPŠ), že je to len kvalifikačné a máme ich zaradiť do 8. PT, teda že spĺňajú kvalifikačné predpoklady na úrovni stredoškolského vzdelania.

Ďakujem, ďakujem za pomoc.

Maria Pavlikova
§ 8 ods. 7 zákona 317/2009 Z. z. prosím o radu

Súhlasím s tým, že Vaše asistentky učiteľa spĺňajú kvalifikačné predpoklady na svoju činnosť na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Do 31. 8. 2015, t. j. do poslednej novely zákona č. 317/2009 Z. z. platilo, že doplňujúce pedagogické štúdium sa muselo absolvovať ku každému stupňu vzdelania. Novelou bolo toto odstránené a ja si myslím, že keď je v § 8 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. uvedené, že doplňujúce pedagogické štúdium platí pre všetky stupne vzdelania k tej kategórii pedagogického zamestnanca, ku ktorej doplňujúce pedagogické štúdium absolovoval, že to platí. Kvalifikačné predpoklady spĺňajú podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1, časť XVII. bod 6. Ospravedlňujem sa, ak si novelu zákona č. 317/2009 Z. z. zle vysvetľujem.

Maria Pavlikova
§ 8 ods. 7 zákona 317/2009 Z. z. prosím o radu

Nejakým nedopatrením som neuviedla, že spĺňajú kvalifikačné predpoklady na činnosť asistenta učiteľa aj na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa a patrí im zaradenie do 9. platovej triedy. Ak by ste potrebovali na MPC predložiť kvalifikované stanovisko, musíte sa obrátiť na MŠVVaŠ SR.

Monika111
ďakujem

Ďakujem Vám, veľmi ste mi pomohli.

Monika111
doplňam citát z prezentácie Mgr. Ľubomíra Drgu:

V jednej z prezentácii : Aktuálne zmeny v zákone č.317/2009 z.z. - praktická pomôcka pre zamestnancov škôl a školských zariadení od Mgr. Ľuboslava Drgu z ministerstva školstva zo dňa 21.12.2015 je uvedené: citujem:
§ 8 ods. 7: upravuje platnosť absolvovaného DPŠ PZ pre príslušnú kategóriu (§ 12) aj vtedy, ak si PZ v príslušnej kategórii doplnil vyšší stupeň vzdelania
uvádza príklad: Ak majster OV s úplným stredným odborným vzdelaním absolvuje DPŠ, platí mu DPŠ, aj keď si zvýši stupeň vzdelania (Bc., Ing./Mgr.)
- "oslobodzuje" sa PZ v príslušnej kategórii od viacnásobného absolvovania DPŠ

Takže asi tá 9 PT im má byť uznaná.

Maria Pavlikova
§ 8 ods. 7 zákona 317/2009 Z. z. prosím o radu

Myslím, že ja som Vám napísala to isté, iba svojimi slovami a ospravedlňujem sa, že vo dvoch odpovediach. 9. platová trieda im patrí, samozrejme.

Monika111
ďakujem

Ja som Vám veľmi vďačná za odpoveď, napísala som to len preto, lebo som to našla na internete, potvrdzuje sa tým len Vaše stanovisko a Vaša odbornosť. Ďakujem ešte raz.

Maria Pavlikova
§ 8 ods. 7 zákona 317/2009 Z. z. prosím o radu

A ja Vám ďakujem za uznanie.