Starám sa o svoje zdravie

Januárová aktivita pre deti v MŠ z oblasti zdravie a pohyb.

Starám sa o svoje zdravie

Vzdelávacia oblasť

Zdravie a pohyb

Podoblasť

Zdravie a zdravý životný štýl

Výkonový štandard:

Opíše jednoduchú prevenciu prenesenia infekčného ochorenia.

Cieľ aktivity:

Rozpoznať situácie, pri ktorých sa môže nakaziť infekčným ochorením.

Úlohy:

S deťmi vedieme diskusiu o tom, kedy môžeme ochorieť. Úlohou detí je poprezerať si zobrazené situácie, pri ktorých sa môžeme nakaziť nejakou chorobou, vyfarbíme smutnú tvár. Pri situácii, ktorá nám pomáha chrániť sa pred nákazou, vyfarbíme usmiatu tvár.

Stiahnite si dokument